Gå til sidens indhold

Dialogmøde med Fødevarestyrelsen – nøglepointer

Fødevarestyrelsen har traditionen tro inviteret alle dyrlæger til dialogmøder 3 steder i landet. Onsdag aften var det i Korsør, hvor der blev sat fokus på temaerne for kontrollen af dyrlæger i 2024, nye regler for pas til familiedyr, registreringer af heste, indberetning om antibiotika og fejl i VetStat. Efterfølgende var der tid til at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Kontroller i 2024

Der kommer overordnet 4 forskellige kontroller; dyrlægers anmeldepligt, brug af forebyggende behandling hos grise/kalve, kontrol relateret til PRRS-indsatsen samt en administrativ kontrol af fejl i VetStat.

Fejl i vetstat

Det er første gang, at Fødevarestyrelsen udfører en kontrol af fejl i VetStat, og formålet er at nedbringe antallet af fejl og sikre, at de oplysninger, som dyrlægerne har opgivet til VetStat, er korrekte. Da kontrollen af apotekerne ligger under Lægemiddelstyrelsens ressort, har Fødevarestyrelsen kun mulighed for via kontrollen af dyrlæger at sætte fokus på de mange fejl, der er i VetStat-indberetningerne, og dermed behovet for en veterinær receptserver. Alle dyrlæger kan udtrækkes til kontrol, og Fødevarestyrelsen gjorde opmærksom på, at alle dyrlæger har pligt til en gang om måneden at kontrollere ordinationer, der ligger på eget autorisationsnummer (også selv om du normalt aldrig ordinerer), indberette fejl og sørge for at opdatere praksistilknytning når relevant.

Anmeldepligten under lup

Kontrollen vedrørende dyrlægers anmeldepligt er en dialogbaseret kontrol, hvor Fødevarestyrelsen kommer på anmeldt besøgt. Her vil være fokus på procedurerne i forbindelse med mistanke om anmeldepligtig sygdom, og Fødevarestyrelsen pegede også på, at nye regler fra EU medfører et større ansvar for dyrlægerne i forhold til at sikre smittebeskyttelse, der derfor også vil blive et samtaleemne. Fokus er primært på produktionsdyr og heste, men anmeldepligten gælder for alle dyrearter – også hvis du fx ser sygdomstegn på en anmeldepligtig sygdom i en anden dyreart end den listede. Fødevarestyrelsen vil i år bruge en del af ressourcerne på informationsinitiativer, og kontrollen er derfor reduceret til 60 dyrlæger.

Kommende kontroller hos kvæget

Ud over kontrol med forebyggende behandling af kalve vil der i 2024 yderligere være følgende kontrolindsatser; Håndtering af syge og tilskadekomne dyr - i den forbindelse understregede FVST vigtigheden af, at sygebokse ikke bliver brugt som en form for hospice - samt dyrebaserede velfærdsindikatorer, hvor der vil blive set på indikatorer som huld, renhed, halthed og hudskader. Derudover vil der blive foretaget kontrol af dyrenes nærmiljø, og om arealkrav er opfyldt.

Svindel med hunde

Rejseholdet satte fokus på den systematiske svindel med hunde, hvor bagmænd »hvidvasker« hvalpe gennem blandt andet at udnytte dyrlæger i Danmark. Det sker fx med hvalpe, der er ulovligt indført og kommer til dyrlægen og får isat en dansk chip, mangler papirer og derfor får lavet en dansk sundhedsbog eller andre opfindsomme tiltag som fx at fremvise en proforma-tæve. Fødevarestyrelsen peger på den vejledning, som DDD har lavet i samarbejde med Styrelsen og politiet, og opfordrede til, at man på de enkelte klinikker tager en snak om, hvordan man vil håndtere en sådan mistanke.

Heste registrering i CHR

Det går generelt godt med at få hestehold registreret i CHR, men der er stadig mangler i registreringen af de enkelte hestes tilknytning bagefter. Det er vigtigt, at hesteejere får dem registreret, da det er en forudsætning for optimal opsporing i forbindelse med et evt. sygdomsudbrud.  Der arbejdes på en løsning, hvor mindre hold kan få lempeligere regler i forbindelse med fx flytninger. Der var også fokus på udtag af heste fra konsum, herunder den nye app, hvornår hesteejeren skal føre medicinoptegnelser, og at dyrlægerne skal huske at etikettere udleveret medicin korrekt, da hesteejeren ellers kan risikere en bøde. Til sidst blev der talt om lægemidler til heste, herunder anvendelse af Gentamicin og dyrlægeforbeholdte lægemidler som fx Domosedan.

Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside vedr. kontrolindsatser, hestepas, instrukser mv. Det sidste dialogmøde i denne omgang afholdes i aften i Vejen.