Gå til sidens indhold

Dialogmøde om COVID-19 hos mink

Der var en intens, men konstruktiv debat, da 45 dyrlæger i går torsdag den 29. oktober deltog i DDDs online-møde om corona-situationen hos mink. Den sundhedspolitisk styrede situation omkring håndteringen af de tusindvis af mink, der i disse dage må aflives på grund af coronasmitte, skaber frustration blandt dyrlægerne. DDD støtter Fødevarestyrelsens nedslagningsstrategi, men er nu også klar med en plan for en fritestningsstrategi.

DSC 0030

Det var på en dyster baggrund, at DDD inviterede til dialogmøde om COVID-19 hos mink. Smitten udvikler sig ekstremt hurtigt i minkbesætningerne, og det skaber frustration blandt minkdyrlæger, at lovgivningen på området udfordrer den veterinære faglighed. DDD havde på den baggrund derfor inviteret til dialogmøde i et håb om at finde veje til at komme videre i denne meget sundhedspolitisk styrede situation.

Til mødet var overlæge Brian Kristensen fra SSI inviteret til at fortælle om udbredelsen af COVID-19-virusset – både den humane og den særlige minkvariant - mens dyrlæge Sten Mortensen i Fødevarestyrelsen blandt andet fortalte om styrelsens arbejde med at kortlægge smitteveje og smittekilder.

Undervejs i mødet var der stor spørgelyst, og debatten bar præg af den alvorlige situation omkring minkene. En del spørgsmål handlede om relevansen af 7,8 km-zonen, mutation af virusset i minkene, og om det forsvarlige i at pelse raske mink inden for 7,8 km zonen.

Fritestning som forsøg

Der var en åbning fra Fødevarestyrelsen omkring et fritestningsprogram. Det går i korthed ud på at få testet for antistof- og virusforekomst hos de først angrebne farme – det vil sige farme, der er smittet før 30. september. Steen Mortensen kom med en opfordring til de praktiserende dyrlæger om at hjælpe til med at få testet besætningerne.

Dyrlægeforeningens formand Hanne Knude Palshof gjorde under mødet klart, at DDD støtter Fødevarestyrelsens nedslagningsstrategi, men at foreningen i et brev til fødevareministeren har foreslået, at tidligt inficerede minkbesætninger ikke bliver slået ned, men i stedet fritestet.

Ud fra et veterinærfagligt og folkesundhedsmæssigt aspekt mener DDD, at det vigtigste må være at identificere de nysmittede besætninger så hurtigt som muligt og at prioritere nedslagning af disse. Og på den baggrund anbefaler DDD ministeren at skrue op for overvågningen af usmittede besætninger både i og udenfor zonerne.

Hanne Knude Palshof pointerede også, at DDD ud fra et veterinærfagligt synspunkt mener, at det er vigtigt at bevare immune avlsdyr.

Ministeren har ikke sagt ja til fritestningsstrategien endnu - men DDD forsøger at trænge igennem med forslaget. Imidlertid har Fødevarestyrelsen besluttet at iværksætte et pilotprojekt med testningen.

Til sidst lovede Hanne Knude Palshof at holde alle medlemmer bedst muligt orienteret. DDD har fortsat ugentlige møder med veterinærdirektør Hanne Larsen og følger derfor situationen tæt. Det kan komme på tale at følge op med yderligere medlemsmøder.

Læs DDDs brev til fødevareminister Mogens Jensen