Gå til sidens indhold

Dokumentation af afvigelser fra SPC’et

Veterinærlægemiddelforordningens artikel 106 (2019/6) trækker i den forkerte retning i forhold til veldokumenteret viden og sund fornuft. Det mener danske dyrlæger, der har samlet dokumentation for behandlinger, der afviger fra lægemidlernes produktresumé (SPC’et).

17450462 L

Danmark er et foregangsland, når det gælder brug af antibiotika til dyr. I årtier har vi som dyrlægestand vist, at vi med afsæt i veldokumenteret viden og sund fornuft kan nedsætte antibiotikaforbruget, samtidig med vi kan fastholde en meget høj standard for dyresundhed og dyrevelfærd.

Det fokus fastholder Dyrlægeforeningen som omdrejningspunktet i det fagpolitiske arbejde med veterinærlægemiddelforordningen. Vi skal sikre, at den danske dyrlægestand på én og samme tid fagligt kan stå på mål og bevare sin faglige integritet. Både når det gælder antibiotika, men også i anvendelse af andre lægemidler.

Desværre trækker veterinærlægemiddelforordningen på flere punkter i den forkerte retning. Dyrlægeforeningen nedsatte derfor i april måned en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra klinisk praksis, forskere fra universitetsverdenen og foreningens hovedbestyrelse, som brugte et par uger på at indsamle data for at dokumentere behandlinger, der afviger fra lægemidlernes produktresumé (SPC’et) for heste og familiedyr.

Gruppen har sendt dokumentationen til Fødevarestyrelsen (med Lægemiddelstyrelsen CC). Heri redegør gruppen blandt andet for, at dyrlægernes gængse behandlingsprotokoller på ingen måde er baseret på individuelle erfaringer eller empiri, men derimod solid evidens og stiller spørgsmålstegn ved at løsningen på problemstillingerne blot er opdatering af lægemidlernes SPC’er.

Gruppen peger endvidere på behovet for på nationalt plan at acceptere en fortolkning, som gør det muligt at opretholde den høje faglige standard for behandling af dyr og dyrevelfærd, som vi har i Danmark, og som ikke går på kompromis med dyrlægernes sikkerhed under udførelsen af deres arbejde.

Det er arbejdsgruppens ønske, at der i fællesskab med Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen arbejdes for løsninger, som gør dyrlægerne i stand til at leve op til deres dyrlægeløfte uden at frygte urimelige juridiske konsekvenser.

Læs brevet

Artikel 106 - Lægemidlernes anvendelse

Artikel 106 stk. 1 angiver, at "Veterinærlægemidler skal anvendes i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen".

Det betyder at et lægemiddel skal anvendes, som det står beskrevet i markedsføringstilladelsen, og dermed produktets SPC (produktresumé), herunder både med hensyn til indikation, dosering og behandlingslængde.