Gå til sidens indhold

Du er lige stillet med kolleger i samme stilling

Selvom du er ansat i en tidsbegrænset stilling, må dine ansættelsesvilkår ikke være ringere end dem, der gælder for fastansatte kolleger i sammenlignelige stillinger. Medmindre objektive forhold begrunder det.

Når du bliver ansat i en tidsbegrænset stilling, er du omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse. Som udgangspunkt har du ifølge loven krav på de samme ansættelsesvilkår som en fastansat i en tilsvarende stilling.

Det betyder, at din arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle dig og fx give dig lavere løn, ingen løn under barsel eller barns sygdom.

- Hvis du bliver opmærksom på, at du har dårligere vilkår end dine kolleger, fx lavere løn, pension eller lignende, kan du have krav på en godtgørelse og retten til det pågældende vilkår. Det er kun, hvis forskelsbehandlingen kan begrundes i rent objektive forhold, at du ikke har samme rettigheder. Det kan fx være anciennitet af en vis længde for at opnå en bonus. I det tilfælde skal det samme anciennitetskrav også gælde for en tidsbegrænset ansat, siger Birgitte Schneider, forhandlingskonsulent hos DDD.

- Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, bør du altid kontakte sekretariatet. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om der foreligger en overtrædelse af loven. Hvis det er tilfældet, kan vi kontakte din arbejdsgiver.

Du har også krav på en ansættelseskontrakt

Når du er ansat til at arbejde mere end 8 timer ugentligt i gennemsnit, og varigheden er mere end en måned, har du krav på en ansættelseskontrakt. Det gælder også, hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling.

- Ansættelseskontrakten er et juridisk bindende dokument, og hvis du eller din arbejdsgiver bryder reglerne, kan det ende i uenighed, og konsekvenserne kan i givet fald være erstatning. Det bedste råd er at sørge for at få en ansættelseskontrakt, der beskrive alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, inden ansættelsen begynder, siger Birgitte Schneider.

ADO har udarbejdet et forslag til en tidsbegrænset ansættelseskontrakt – du finder den her

Pas på med tidsbegrænsede ansættelser i Sverige

Er du interesseret i et vikariat eller en tidsbegrænset ansættelse i Sverige, skal du være opmærksom på, hvordan du kan opsige ansættelsesforholdet. ADO har "igen" hørt om en sag, hvor et medlem ikke kan opsige ansættelsen pga. uopsigelighed, og det betyder, at dyrlægen ikke kan komme ud af ansættelsesforholdet før tid.

Det er derfor vigtigt, at du kontakter Sveriges Veterinärförbund eller sekretariatet, inden du underskriver en tidsbegrænset ansættelse. ADO rådgiver ikke om ansættelse i Sverige, men vi samarbejder med Sveriges Veterinärförbund.