Gå til sidens indhold

Dyrlægeforeningen og Pharmadanmark: Fælles faglig dagsorden om mere sundhed og bæredygtighed

Når Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark 1. september etablerer et nyt fællessekretariat, er det ikke kun en praktisk foranstaltning, der skal ruste de to selvstændige foreninger til fremtiden. Tankegangen bag er i høj grad også, at menneskers og dyrs fælles miljø, sundhed og velfærd i længden må og skal håndteres af flere forskellige fagdiscipliner og organisationer.

Hanne Og Rikke

- Begge foreningers medlemmer har en dyb faglighed, og så er de hver på deres måde optaget af sundhed – for mennesker og dyr. Jeg er også sikker på, at begge foreningers medlemmer anerkender styrken i tværfaglighed og samarbejde, og at mange allerede i dag arbejder på den måde. Komplekse problemstillinger inden for mennesker og dyrs sundhed kræver komplekse løsninger med bidrag fra mange forskellige dygtige fagfolk. Vi kan lære af hinanden, siger Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

På den måde taler samarbejdet mellem Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen sig også direkte ind i tankegangen om "One Health", som er blevet udviklet som et styrket samarbejde mellem netop den human-medicinske og veterinær-medicinske verden. Her inddrages en lang række discipliner med en overordnet dagsorden om at holde os sunde og raske som mennesker – og om at finde bæredygtige løsninger.

Der er også mange ligheder mellem sygdomsprocesser i dyr og mennesker, og gennem tiden har forskere lært meget af hinanden ved at studere ligheder og forskelle mellem sygdomme i forskellige dyrearter og mennesker.

- Et helt konkret eksempel er antibiotikaresistens, som både hos mennesker og dyr udgør et alvorligt problem, og som på sigt kan risikere at koste flere menneskeliv end kræft. Udviklingen af antibiotikaresistens hos både mennesker og dyr hænger uløseligt sammen med forbruget af antibiotika, og resistente bakterier kan overføres mellem mennesker og dyr, Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen:

- Det er en udfordring, hvor man må anlægge en bred tilgang, og som ikke kan løses af én faggruppe alene. I den forbindelse har medlemmerne i Pharmadanmark og Dyrlægeforeningen en fælles dagsorden.

Et andet eksempel på den tætte forbindelse mellem det human-medicinske og veterinær-medicinske er ændring i produktionssystemer, klimaforandringer, demografiske ændringer og menneskers stigende udnyttelse af naturressourcer, som skaber nye dagsordner og muligheder.

- For mig at se er en af læringerne af den nuværende sundhedskrise, at der er en kæmpe værdi i, at forskellige fagligheder bidrager med det, de hver især kan. Og sammen opstår der så de løsninger, der får os igennem på den anden side, siger Hanne Knude Palshof.

Rikke Løvig Simonsen lægger også vægt på den hastige teknologiske udvikling inden for life science. Fremtiden byder på en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Det åbner for store behandlingsmæssige fremskridt og vil kræve højt specialiserede medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Det kræver fokus på uddannelse og kompetenceudvikling.

- Her har de to foreningers medlemmer også sammenfaldende interesser – for det nye fællessekretariat bliver det en væsentlig opgave at levere de tilbud, som sikrer, at foreningernes medlemmer er stærkt placerer på fremtidens arbejdsmarked, slutter Pharmadanmarks formand.