Gå til sidens indhold

Dyrlægepraksis fortsætter

Med udgangspunkt i myndighedernes melding om, at en række forretninger og storcentre mv. skal lukke, er det vores vurdering, at dette ikke gælder dyrlægepraksis – uanset om det drejer sig om dyreklinik/-hospital eller landpraksis.

Opfordringen er at fortsætte den daglige drift, således at syge og tilskadekomne dyr kan behandles, og sundheden i husdyrbesætninger opretholdes.

Men der skal naturligvis tages de nødvendige forholdsregler i forhold til myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand til kunder/klienter, adgang til og brug af håndsprit samt eventuelt brug af værnemidler.

Se gode råd til dette

Syge medarbejdere bør ikke være på arbejdspladsen, og karantænereglerne i forhold til coronavirus skal selvfølgelig overholdes jf. Sundhedsstyrelsens påbud. Medfører sygdom og karantæne, at dyrlægen fx ikke kan overholde sine rådgivningsbesøg, håndteres dette, som man i øvrigt ville gøre, hvis dyrlægen er sygemeldt i en periode.

En enkelt undtagelse for lukning af dyreklinikker gælder, hvis de ligger i et storcenter, og det må respekteres. Lukningen af storcentre sker for at begrænse mængden af mennesker, der kan komme i kontakt med hinanden. Er din klinik ramt af dette påbud, så kontakt sekretariatet vedrørende eventuelle spørgsmål.

Vi er i øvrigt opmærksomme på, at arbejdet i klinisk praksis mange steder er omlagt, så der kun behandles akutte sager. ADO og DA arbejder på en aftale for klinisk praksis, så situationen kan håndteres bedst muligt for alle parter. Den generelle anbefaling er imidlertid, at klinikkerne drives videre som sædvanligt og med normale åbningstider.

Det er en vanskelig tid, som Danmark og landets erhvervsliv gennemlever. Vi håber, at også vores erhverv gennem omtanke og tilpasninger kan minimere de ulemper og økonomiske udfordringer, som den herskende epidemi medfører.

Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening