Gå til sidens indhold

Dyrlæger formår at sænke forbruget af antibiotika

For femte år i træk er forbruget af antibiotika til dyr lavere end året før, viser den årlige DANMAP-overvågning. - Det viser også, at det samarbejde, der foregår i de danske besætninger og på dyrehospitalerne, virker, siger DDD-formand Carsten Jensen.

I 2018 er den for nedadgående trend for antibiotikaforbruget til danske dyr fortsat for femte år i træk. Forbruget målt i kilo aktivt stof var således 14 % (16,8 tons) mindre i 2018 end i 2013.

Det viser DANMAP-rapporten for 2018, som Statens Serum Institut, SSI, og DTU Fødevareinstituttet står bag.

Forbruget af antibiotika, som er kritisk vigtige til behandling af sygdom i mennesker, såsom cefalosporiner og fluorokinoloner, er i 2018 stadig meget lavt i husdyrproduktionen. Forbruget af cefalosporiner til kæledyr er samtidig fortsat med at falde. Og det glæder Carsten Jensen.

- Ansvarlig anvendelse af antibiotika er vigtigt og på dagsordenen i mange forskellige former. Dyrlæger inden for alle dyrearter arbejder vedvarende med at anvende antibiotika korrekt. Det er en balancegang kun at bruge antibiotika i det omfang, det er nødvendigt, og fortsat sikre god dyrevelfærd. Syge dyr skal behandles, uanset hvad årsagen er. Vi skal bruge antibiotika på den bedst mulige måde og aldrig gå på kompromis med, hvad der er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, siger Carsten Jensen.

Tal fra den nye DANMAP-rapport viser en markant reduktion i forbruget til mink på knap 2,5 tons, hvilket svarer til 40 % sammenlignet med året før.

Der ses også et fald i antibiotikabehandlinger til grise på cirka 5 % på tværs af hele svinesektoren i 2018. Den samlede udvikling dækker over et fald i antallet af behandlinger til fravænningsgrise (6 %) og slagtesvin (7 %) og en lille stigning til søer og smågrise (cirka 1 %). 

Som årsag til det mindre forbrug af antibiotika til grise peger DANMAP-rapport på skiftet i de antibiotikatyper, der bliver brugt i behandlingen af svin, dvs. Gult kort-ordningen, hvor brugen af udvalgte antibiotikatyper tæller differentieret i svinebesætningers antibiotikaregnskab.

- Den Danske Dyrlægeforening var initiativtager til paradigmeskiftet i antibiotikaanvendelsen, som Gult kort-ordningen introducerede. Det er derfor med stor tilfredshed, at vi nu ser resultater, og dyrlægerne formår at sænke anvendelsen af antibiotika, siger Carsten Jensen.

Den danske MRSA-handlingsplan fra 2015 indeholder en målsætning om at reducere brugen af antibiotika i svin med 15 % fra 2015 til 2018. DANMAP-rapporten for 2018 viser, at målsætningen ikke helt er blevet indfriet, da faldet i perioden har været 13 %.

Læs mere i DANMAP-rapporten fra DANMAP’s website