Gå til sidens indhold

Dyrlægernes stemme gennem 175 år

Den 8. februar 2024 fylder Den Danske Dyrlægeforening 175 år.

175 Jubilæum

Den Danske Dyrlægeforening blev etableret den 8. februar 1849 som svar på en opfordring fra stabsdyrlæge David Gottschalksen Ringheim om at gå sammen i en forening.

Den centrale idé bag DDD var helt fra begyndelsen at skabe bedre betingelser for dyrlægerne og forbedre kvaliteten af veterinærprofessionen. Etableringen skete i en tid, hvor dyrlæger blev anerkendt for deres uundværlige rolle i militæret - især under den første slesvigske krig (Treårskrigen). Her blev både de danske heste og dyrlægernes faglighed sat på en ultimativ prøve. Dyrlægerne ønskede bedre betaling for deres krigsdeltagelse, og det fik de ved at gå sammen i Den Danske Dyrlægeforening. 

Som enhedsforening har DDD siden været rygraden i hele dyrlægeprofessionen og dyrlægernes stemme i samfundet. Gennem årene har foreningen spillet en afgørende rolle i at påvirke lovgivning og politiske beslutninger vedrørende dyrlægernes arbejdsvilkår og det veterinære fag generelt. Den Danske Dyrlægeforening har været med til at sikre bedre betingelser for dyrlægerne og har arbejdet ihærdigt for at højne kvaliteten af veterinærfaget i Danmark.

I dag står Den Danske Dyrlægeforening som en af landets ældste fagforeninger og fortsætter med at være en vigtig aktør i at sikre dyrenes velfærd og fremme dyrlægernes interesser i det danske samfund. Jubilæet markerer ikke kun foreningens historiske betydning, men også dens fortsatte engagement i at skabe positive forandringer for både dyr og mennesker i Danmark.

Kladden til Ringheims opfordring til de danske dyrlæger om at gå sammen i Den Danske Dyrlægeforening.

Lille, men stærk

Sammenholdet på tværs i hele DDD-organisationen har meget stor betydning for, hvor DDD er i dag, siger DDDs formand, Hanne Knude Palshof.

- Hvis man ser tilbage på, hvordan vores forening har udviklet sig, har vi altid forstået at finde fælles grund på trods af markante ændringer i vores arbejds- og organisationsforhold. Vi begyndte oprindeligt som en ren fagforening for nogle militærdyrlæger efter den Første Slesvigske Krig, bevægede os derefter ind i landbruget, senere hobbydyr, og nu er vi dybt forankret inden for life science med innovation, life tech og alle dele af den medicinske udvikling. Diagnosticering, forebyggelse og behandling hos både dyr og mennesker kræver næsten altid en veterinær indsigt.

- Det er en imponerende udvikling. Det er en enorm styrke, at vi som forening hele tiden har formået at tilpasse os medlemmernes opgaver, ambitioner og organisering på arbejdsmarkedet.

DDD-formanden lægger vægt på, at DDD er en lille, men stærk forening, selvom der ikke altid er enighed om vejen til at opnå de fælles mål.

- Det viser blot, at vi er et levende, engageret fællesskab. Historien har lært os, hvor vigtigt det er at tale sammen, være konstruktive, lytte til hinanden og skabe forståelse for og rum til hinandens synspunkter. Vi ved, at hvis vi gør det, får vi meget mere indflydelse. 

DDD-formanden, understreger, at det er exceptionelt, at DDD som enhedsforening både har en arbejdsgiver-, arbejdstager- og nu også en lederforening under samme tag.

- Dette formår ikke mange små professionsorganisationer. Vi har den faglighed, der binder os sammen og giver styrke politisk og i samfundet generelt.  

Læs mere om DDD i 175 år