Gå til sidens indhold

Er du bekendt med ordinationer på dit autorisationsnummer i VetStat?

DDDs sekretariat modtager i øjeblikket flere henvendelser, der drejer sig om fejlindberetninger på dyrlægers autorisationsnummer. Fejlene ses også hos dyrlæger, der slet ikke har ordineret lægemidler til dyr. Her er, hvad du selv kan og skal gøre.

Scanstockphoto Image 2685190

Flere medlemshenvendelser til DDDs sekretariat tyder på, at mange dyrlæger ikke er bekendt med deres personlige ansvar i forbindelse med håndtering af fejl i indberetninger vedrørende ordinerede lægemidler.

Det er desværre ikke nyt, at der findes fejl i indberetningerne til VetStat, og DDD antager, at en del af fejlene opstår i forbindelse med apotekernes håndtering af recepter, hvor både autorisationsnummer og praksisnummer skal anføres.

Problemet skyldes formentlig, at apoteker manuelt taster autorisationsnummer samt praksisnummer ved ekspedition af recepter. Da både praksisnummer og autorisationsnummer består af fire cifre, kan de let forveksles i de felter, hvor de skal indsættes i apotekets system. De fejl, som DDD har kendskab til omfatter både mange forskellige produkter, apoteker og foderstofvirksomheder.

Som dyrlæger bør du derfor løbende kontrollere dine oplysninger i VetStat – også selv om du aldrig eller sjældent ordinerer lægemidler til dyr.

Tjek og ret dine oplysninger i VetStat

Du kan logge ind med MitID for at kontrollere, hvilke indberetninger der ligger på dit autorisationsnummer. På siden vil du under fanen "Indberetninger" se listen over ordinererede lægemidler på dit autorisationsnummer med angivelse af dato, varenummer, varenavn mv. På siden kan du også håndtere fejl, der er opstået på indberetninger på dit autorisationsnummer.

Du kan selv redigere fejlindberetninger, der er sket inden for tre måneder, mens fejl, der er sket før den periode, kan fejlmeldes direkte til VetStat via siden. Fejl kan omfatte dobbeltindberetninger eller fx fejl, hvor du ikke vedkender dig ordinationen. Sidstnævnte kan markeres med "ikke min ordination", men forsvinder ikke fra din side. Markeringen betyder imidlertid, at alle administrative brugere, herunder kontrollen, kan se, at denne indberetninger ikke er dig bekendt.

Det er vigtigt at fejlmeldingerne kommer fra dig selv, da VetStat ikke uden videre kan rette i oplysningerne.

Indberetninger fra før 1. juni 2021 kan dog ifølge Fødevarestyrelsen ikke rettes, da der her er tale om data, der er overført fra det gamle system.

Kontakt VetStat eller apotek

DDD opfordrer dyrlæger, der oplever ekstraordinært mange fejlindberetninger på autorisationsnummeret efter 1. juni 2021, til at kontakte VetStat for råd og vejledning om, hvordan ordinationerne kan rettes.

Hvis du via dine oplysninger i VetStat kan konstatere, at fejlene typisk stammer fra et specifikt apotek, opfordrer DDD samtidig til, at du kontakter dette pågældende apotek og gør opmærksom på fejltastningerne, så de ikke sker fremadrettet.

DDD arbejder for en mere sikker løsning

Det er naturligvis bekymrende, at der fortsat sker mange og gentagne fejlindberetninger på dyrlægers autorisationsnummer i VetStat. DDD har i årevis kæmpet for en veterinær receptserver netop på grund af de hyppige indberetningsfejl. Løsningen lader dog vente på sig, blandt andet på grund af ressourcemangel hos Lægemiddelstyrelsen.

Efter de seneste oplysninger har DDD kontaktet Danmarks Apotekerforening for at sætte fokus på apotekernes rolle og forebygge fremtidige fejl. DDD har også opfordret Lægemiddelstyrelsen og VetStat til at samarbejde om en mere holdbar løsning samt mere sikker indberetning og fejlretning i dyrlægernes ordinationer.

DDD fortsætter sideløbende sit samarbejde med blandt andre Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Apotekerforeningen for at prioritere en receptserver, som vil forbedre sikkerheden i håndteringen af disse data for dyrlæger, apoteker og styrelser.

Opdateret 26. september 2023 med boks om "Find apoteksnummer i VetStat".

Dyrlægers oplysningspligt i VetStat

l VetStat har dyrlæger pligt til at:

  • Indberette lægemidler (til produktionsdyr)
  • Opdatere personlige oplysninger og praksistilknytning
  • Registrere og opdatere sundhedsrådgivningsaftaler
  • Håndtere fejlindberetninger på eget autorisationsnummer.

Læs mere hos VetStat

Find apoteksnummer i VetStat

Du har i VetStat mulighed for at udtrække dine data ved at:

Stå på fanen "Indberetninger" og vælg "Lægemidler og foderlægemidler". Dernæst vælger du "Eksporter søgeresultat til fil" og der dannes en excel-fil. I denne fil kan du se, hvilket apoteksnummer, der har foretaget indberetningen af det enkelte lægemiddel. Det vil fremgå som et op til 5-ciftet tal.

Fx 81200, hvilket forstås som apotekets nummer = 812 uden filial = 00

Står der fx 301, er der tale om apotek nr. 3 og filial=1. Filialerne har deres eget nummer, så filial 1 er en bestem filial.

Når du har aflæst tallene i din fil, kan du se, hvilket specifikt apotek og eventuel filial, koden passer til, ved at se på listen over receptekspederende enheder (pr. 19.06.23) 

Eksempler (fiktive):

Apoteksnummer

Filialnummer

Adresse

Postnummer

By

Enhedstrolle navn (fx)

Svarer til i VetStat

2

 

xx

xx

xx

apotek

200

2

1

xx

xx

xx

Filial frivillig

201

16

 

xx

xx

xx

apotek

1600

103

2

xx

xx

xx

apotek

10302

Hvis filialnummeret ikke findes i listen fra Lægemiddelstyrelsen, kan det skyldes, at excel-filen ikke er opdateret pr. d.d., eller at filialen er lukket siden recepten blev ekspederet. Seneste opdaterede liste findes her Apoteker (laegemiddelstyrelsen.dk)