Gå til sidens indhold

Er du i risikogruppe eller pårørende? Læs om dine rettigheder, når den normale arbejdsdag vender tilbage

Mange er efterhånden fysisk tilbage på arbejdspladsen efter måneders coronalukning – men overgangen fra hjemmearbejde til kontorstolen er ikke bekymringsfri for alle. Genåbningen kan nemlig betyde en øget smitterisiko for særligt udsatte grupper. Læs her, hvad du kan gøre, hvis du er i risikogruppe eller pårørende til en særligt udsat.

COLOURBOX29519665

Nyheden er opdateret den 7. juli med information om særlige rettigheder for offentligt ansatte.

Tre måneder efter statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned for at begrænse smitte med coronavirus, er vi nået til genåbningens fase tre. Det betyder også, at de fleste arbejdspladser efterhånden er genåbnet.

For mange vil tilbagevenden til hæve-sænke-bordet, frokostordningen og kollegerne være en lettelse, men det er ikke tilfældet for alle.

Der er nemlig grupper i befolkningen, som er særligt udsat for smitte med coronavirus, og som ikke uden videre kan vende tilbage til jobbet uden risiko for eget eller familiens helbred.

Det er fx personer med særlige sygdomme, ældre og overvægtige, som har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med behov for indlæggelse og intensivbehandling, hvis de bliver syge med coronavirus.

Hvis du eller dine pårørende er i øget risiko ved smitte med COVID-19 og ønsker ikke at gå på arbejde af hensyn til smitterisikoen, kan du måske have mulighed for at gøre brug af en særlig ordning, der er indført for at sikre et forsørgelsesgrundlag for ansatte, som på grund af øget risiko ved smitte med COVID-19 ikke er på arbejde.

Hvis du bliver hjemme fra arbejde uden at være konkret er syg, har du ikke ret til løn, men ordningen kan sikre dig ret til at modtage sygedagpenge i stedet. For at gøre brug af ordningen skal du dog opfylde en række betingelser.

En af dem er, at du skal tilhøre en af grupperne på Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme eller tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Der skal være dokumentation fra din læge, som konkret vurderer, at du selv eller pårørende til dig tilhører en risikogruppe. Pårørende er i denne sammenhæng personer, du deler husstand med.

Du skal også indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan blive hjemme fra arbejde – ordningen giver dig nemlig ikke ret til fravær fra arbejdspladsen. Det er desuden en forudsætning for at gøre brug af ordningen, at du ikke kan arbejde hjemmefra, og at din arbejdsgiver erklærer, at arbejdspladsen ikke kan indrettes på betryggende vis, og at du ikke kan omplaceres i virksomheden og dermed undgå smitterisiko.

Hvis din arbejdsgiver vælger at udbetale dig løn under fraværet, kan din arbejdsgiver i stedet få sygedagpengerefusion.

Specielt for hele det offentlige område er der indgået en aftale, som betyder, at man som offentligt ansat har ret til løn, hvis man falder indenfor ovenstående ordning med sygedagpenge. Arbejdsgiver får sygedagpengerefusion.

Begge ordninger gælder foreløbigt til og med den 31. august.