Gå til sidens indhold

Et på alle mulige måder vellykket Folkemøde

Tre gode, intense, berigende og oplysende dage. Det var det indtryk, DDDs repræsentanter – i form af formand Hanne Knude Palshof, Christine Fossing fra Faggruppe Familiedyr, John Haugegaard fra Faggruppe Svin, Kasper Klintø fra ADO og direktør Joakim Lilholt – tog med sig hjem fra årets Folkemøde på Bornholm.

Der blev debatteret fra morgen til aften, og selvom Dyrlægeforeningen officielt kun var programsat med en vigtig debat om ulovlig hundehandel – arrangeret sammen med Dyreværnet og Dyrenes Beskyttelse - fik den udsendte delegation virkelig sat sit præg på flere dagsordener med en veterinær vinkel.

De fik blandt andet en god snak med EU-parlamentarikerne Pernille Weiss, Christel Schaldemose og Asger Christensen, som alle deler Dyrlægeforeningens frustration over veterinærlægemiddelforordningen, og som taler danske dyrlægers sag i EU.

DDD Delegationen
DDD-delegationen - fra venstre: Christine Fossing, Joakim Lilholt, Hanne Knude Palshof, John Haugegaard og Kasper Klintø.

Turen gik også forbi Novo Nordisk Fondens telt, hvor Mads Krogsgaard Thomsen var vært ved et debatmøde om antibiotikaresistens som verdens største sundhedsudfordring. Det blev fremført, at vi i Danmark ligger rigtig godt i svinget, men at der fortsat er plads til at nedbringe antibiotikaforbruget både humant og veterinært - også i Danmark. Mange fik næsten kaffen galt i halsen, da de hørte om tetracyklin- og streptomycinforbruget i verdens citrusplantager. Det står klart, at vi globalt set har en samlet alvorlig udfordring, der skal løftes i både nationale og internationale fora. DDD støtter op om den globale indsats for at reducere og differentiere antibiotikaforbruget til dyr, så resistensudviklingen minimeres.

DDD var også med til at debattere de store One Health-udfordringer i SSI-teltet, hvor der blandt andet var fokus på multiresistente bakterier, fremtidige pandemier og dyrlægers helt centrale rolle i zoonoser. Samtidig blev der stillet skarpt på vigtigheden af veterinær forskning i forhold til svineinfluenza og antibiotikaresistens, og hvordan Danmark beholder sin førerposition på området.

Hos Fødevareforbundet NNF var bolden givet op til en debat om produktionen i en grøn fremtid. Her var fokus på en forventeligt mere plantebaseret kost i fremtiden, men samtidig var der argumenter for en grøn omstilling af den nuværende produktion, hvor en mere bæredygtig foderproduktion og pyrolyse samt andre teknologiske tiltag blev spået rammesættende for vejen med produktionen mod klimaneutralitet senest i 2050. Tavs Nyord, seniorkonsulent fra Concito, var en af oplægsholderne, og DDD har ham på kornet til at holde et oplæg på DDDs årsmøde 2022.

Der blev trykket hånd med et væld af vigtige stakeholdere og politikere – her fødevareminister Rasmus Prehn, der lyttede til DDDs frustration over veterinærlægemiddelforordningen.
Både John Haugegaard og Hanne Knude Palshof fik taletid ved SSIs debat om multiresistente bakterier, fremtidige pandemier og dyrlægers helt centrale rolle i zoonoser.
John Haugegaard var forbi foreningen "Intakt Danmark" med budskabet ”ingen grund til at skære i smågrisene, når man kan vaccinere sig ud af ornelugt”.
Kasper Klintø og Hanne Knude Palshof fik under uformelle rammer en god snak med AC-folkene.

DDD deltog også i debatten om dårlig trivsel hos de unge. Hvorfor har vores ungdom det så dårligt og endnu vigtigere, hvad gør vi ved det? 30 % af kvinder mellem 16-24 år har dårlig trivsel. Dette rammer også dyrlægestuderende, og derfor er det vigtigt for DDD.

- En af de beskyttende faktorer mod dårlig trivsel er at kæmpe mod perfektionisme og fremme fællesskaber. De fællesskaber er vi sammen med VMF med til at fremme. Men vi skal helt sikkert også have fokus rettet mod vores unge nyuddannede kolleger. Der kommer nye tiltag fra Sundhedsstyrelsen, og dem vil vi følge op på, sige Hanne Knude Palshof og tilføjer, at det er væsentligt, at DDD som enhedsforening står sammen på vores medlemmers vegne.

Flere andre telte blev besøgt under det fire dage lange event, der samlede flere end 100.000 mennesker i alle aldre til dialog og debat.

- Vi er ikke tvivl – vores budskab blev hørt. Også på Folkemødet, slår Hanne Knude Palshof fast.