Gå til sidens indhold

Et skridt på vejen til forbedring af arbejdsforholdene for embedsdyrlæger på eksportsamlestederne

Den Danske Dyrlægeforenings arbejde med at sikre dyrlægernes fysiske arbejdsbetingelser på eksportsamlestederne har båret frugt. Fødevarestyrelsen udarbejder nu en vejledning om godkendelse af samlesteder, der på Dyrlægeforeningens opfordring også tager højde for arbejdsmiljøreglerne.

Med en stor undersøgelse satte Dyrlægeforeningen tidligere på året dyretransporter under lup. Undersøgelsens resultater viste blandt andet, at det flere steder er kritisable arbejdsforhold, som embedsdyrlægerne arbejder under på eksportsamlestederne.

Dyrlægeforeningen har derfor taget sagen op med Fødevarestyrelsen og ligeledes påpeget de urimelige forhold i et høringssvar til Bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger. Vi er derfor glade for, at Fødevarestyrelsen har lyttet til DDD og nu udarbejder en vejledning om godkendelse af samlesteder, der også tager højde for arbejdsmiljøreglerne.

I et høringsnotat til skriver Fødevarestyrelsen blandt andet:

DDD anfører i deres høringssvar, at faciliteter til brug for embedsdyrlægens arbejde, fx toilet, varme og lys bør præciseres yderligere.

Fødevarestyrelsens bemærkninger: Det er vigtigt, at Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger har ordentlige arbejdsmiljøforhold. I forbindelse med godkendelser og tilsyn med samlesteder, vil der blive taget højde for at fx samlestedernes indretning af embedsdyrlægens kontor mv. lever op til arbejdsmiljøreglerne.

Det fremgår allerede i arbejdsmiljøreglerne, hvilke faciliteter der skal være tilstede. Det er dog ikke Fødevarestyrelsen, som er kompetent myndighed i forhold til arbejdsmiljøreglerne, og derfor bør styrelsen ikke regulere det. Fødevarestyrelsen vil udarbejde en vejledning om godkendelse af samlesteder, som tager højde for relevante krav til samlesteder, herunder også arbejdsmiljøregler.

Krav om hensyn til høj smittebeskyttelse og grisenes velfærd

Det er også glædeligt, at det er lykkedes for os at komme igennem med et krav om at fastholde høj smittebeskyttelse og grisenes velfærd, når de opstaldes, inden den videre transport ud af landet.

DDD har bl.a. gjort indsigelser mod muligheden for, at dyr kan opholde sig op til seks dage på samlestedet, idet vi ser, det vil øge risikoen for smitte, ligesom vi frygter, at længere tids opstaldning på samlestedet vil belaste dyrene yderligere og have store velfærdsmæssige konsekvenser.

Fødevarestyrelsen har på grundlag af de indkomne høringssvar med indsigelser mod at udvide tidsrummet for dyrs ophold på samlesteder valgt at fastholde det nuværende krav om højst 24 timers ophold på samlestedet.

Læs hele høringsnotatet her