Gå til sidens indhold

Fagligheden sejrer i EU-antibiotikasag

Europa-Parlamentet stemte torsdag eftermiddag (16. september) nej til et forslag om yderligere stramning for brug af antibiotika til dyr. Det sker efter en storstilet indsats fra den europæiske dyrlægeorganisation, FVE og medlemslandenes dyrlægeforeninger (inklusive Den Danske Dyrlægeforening).

14473527669 727F26b694 B

Den Danske Dyrlægeforening har arbejdet hårdt helt frem til deadline for at sikre stemmer imod forslaget, så kommissionens retsakt kan gennemføres som fremlagt. Der har ligeledes været kampagner på de sociale medier og ekspertudtalelser, der støtter op om Kommissionens arbejde.

Den Danske Dyrlægeforening har haft direkte kontakt med en række danske parlamentsmedlemmer og har ligeledes underskrevet et fælles åbent brev, der opfordrede medlemmer af EU-Parlamentet til at stemme imod beslutningsforslaget.

- Det her er en meget glædelig nyhed for Danmark, et skulderklap til den veterinære faglighed og et eksempel på Den Danske Dyrlægeforenings kraft, siger Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen.

Den videre proces

Da EU-Parlamentet nu har nedstemt forslaget med 450 stemmer forventes det, at Kommissionens delegerede accepterer retsakten og de kriterier, som er støttet af EMA, WHO og OIE samt Dyrlægeforeningerne. Og dermed synes udsigten til et generelt forbud mod brug af visse antibiotika i dyr at være afværget.

Der vil komme en gennemførelsesretsakt baseret på de kriterier, der nu er fastsat og Dyrlægeforeningen vil følge dette nøje, da der fortsat vil være kræfter, der arbejder for et generelt forbud.

- Dyrlægeforeningen er i løbende kontakt med den europæiske dyrlægeorganisation, FVE, som har nedsat en arbejdsgruppe, der har lagt en kæmpe indsats forud for afstemningen. I Den Danske Dyrlægeforening vil vi fortsætte med at varetage interesserne i Danmark i tæt samarbejde med gruppen. I Danmark har vi et fornuftigt forhold til brug af antibiotika til dyr, og det er vigtigt for os, at vi fortsat har mulighed for at behandle almindelige infektioner hos dyrene med virksomme lægemidler, siger Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen.

Afstemningen i Parlamentet er et eksempel på, at der politisk vises tillid til de ekspertvurderinger og den faglige argumentation, som er fremlagt for Parlamentet og dermed sikrer, at dyr også i fremtiden kan behandles med antibiotika under hensyn til One Health og med fokus på resistensudvikling i både dyr og mennesker.