Gå til sidens indhold

Finanslov 2020: Mange plusser, men stort minus, at støtten til dyrevelfærdsmærket falder bort

Der er mange positive elementer i aftalen om næste års finanslov, mener Den Danske Dyrlægeforening. Det er dog ærgerligt, at regeringen og dens støttepartier dropper støtten til det statslige dyrevelfærdsmærke, som er med til at skubbe dyrevelfærden i staldene den rigtige vej.

Den Danske Dyrlægeforening er begejstret for, at regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har fundet penge i den nye finanslovsaftale til at afskaffe uddannelsesloftet.

- Det er en stor sejr. DDD har sammen med andre organisationer i AC kæmpet for at få fjernet besparelser på uddannelsesområdet. En fjernelse af uddannelsesloftet betyder, at dyrlæger ikke skal vente seks år for at begynde på en ny videregående uddannelse på lavere eller samme niveau, siger formand for DDD, Hanne Knude Palshof.

Det vækker også glæde, at der er sat en stopper for de årlige to procents-besparelser på uddannelsesområdet. Det har presset dyrlægeuddannelsen gennem mange år.  

- Det er dyrt at udføre forskningsbaseret undervisning i de praktiske fag, som en stor del af dyrlægeuddannelsen består af. Det er et budskab, som DDD igennem mange år har forsøgt at trænge igennem med. Det er derfor virkelig positivt, at der fra politisk hold nu er en fremstrakt hånd ikke bare til dyrlægeuddannelsen, men til hele uddannelsesområdet.

Godt nyt for DDDs medlemmer

DDD-formanden er ligeledes tilfreds med, at der i den nye aftale om finansloven er fundet penge til at kvitte opholdskravet i relation til dagpengene. DDD har fra start været imod denne ordning, da den i mange tilfælde rammer personer, der fx har været en årrække i udlandet for at forske.

- Det er godt nyt for DDDs medlemmer. Det betyder, at de nu frit kan rejse til udlandet og arbejde og samtidigt bevare retten til dagpenge, når de kommer hjem, siger Hanne Knude Palshof.

På den positive side er også ønsket om at forbedre barselsvilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende.

- Der er behov for en løsning på de økonomiske udfordringer, der er ved at holde barsel som selvstændig erhvervsdrivende. I DDD har vi rigtig mange kvindelige medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende – særligt i klinisk praksis. Det bør ikke skabe ulig konkurrence mellem kønnene at skulle på barsel. Det er derfor rigtig glædeligt, at der er taget hul på denne udfordring fra regeringens side.

Det er ikke afklaret, hvordan løsningen skal strikkes sammen, men det ligger fast, at omkostningerne ved barselsordningen skal hvile i sig selv gennem medfinansiering fra de selvstændige erhvervsdrivende.

Øremærket grøn viden

Hanne Knude Palshof ser desuden gode takter i det store fokus på grøn omstilling og bæredygtig fødevareproduktion, som finansloven lægger op til. I finansloven er der øremærke én milliard kroner mere til grøn forskning.

- Her har dyrlæger en vigtig rolle at spille i hele kæden fra jord til bord. Vi skal tænke naturen og bæredygtigheden ind i vores fødevareproduktion, og her er veterinærernes viden i centrum.  

Stort minus, at der ikke er flere penge til dyrevelfærd

Også Dyrenes Vagtcentral blev tilgodeset i finanslovsaftalen. Der blev i år afsat 6 mio. til at videreføre driften og dermed hjælpen til tilskadekomne dyr i nød.

- Det er rigtig glædeligt, at regeringen har valgt at prioritere dyrevelfærden på dette område. Vagtcentralen løfter en del af den opgave, som de praktiserende dyrlæger ellers ville stå med, og som ofte ville være ubetalt, da en stor del af de nødlidende dyr er enten vilde eller herreløse.

- Når det er sagt, er det ærgerligt og meget uforståeligt, at der i næste års finanslov ikke er afsat penge til at videreføre dyrevelfærdsmærket, siger Hanne Knude Palshof.

Hun understreger, at det statslige dyrevelfærdsmærke giver bedre dyrevelfærd for flest mulige dyr, men det kræver, at ordningen bliver markedsført, så kunderne ved, hvad mærkerne står for og kan tage et bevidst valg.

- Næste år er det planlagt at udvide mærket til også at omfatte mælk, samt kalve- og oksekød, så det er en temmelig uforståelig prioritering. Det statslige dyrevelfærdsmærke kan endnu ikke klare sig uden markedsføring, siger DDD-formanden.

DDD er en del af partnerskabet bag mærket og har fra start gjort klart, at en videreførelse af markedsføringen i forbindelse med udvidelsen er afgørende for mærkets succes.

Læs hele finansloven her