Gå til sidens indhold

Fødevarestyrelsen øger kontrollen af de praktiserende dyrlæger i resten af 2020

250 praktiserende dyrlæger får i år anmeldt besøg af Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold, der blandt andet vil tjekke om dyrlægerne overholder deres anmeldepligt. Den Danske Dyrlægeforening bakker op om den øgede kontrol.

C6A7359

Fødevarestyrelsen skal i 2020 gennemføre langt flere kontrolbesøg af de praktiserende dyrlæger. Det sker ved at øge antallet af kontroller fra planlagt 75 dyrlæger til 250 dyrlæger. Der vil primært være fokus på svine- og kvægdyrlæger, men alle praktiserende dyrlæger kan blive omfattet af kontrollen.

Ifølge Fødevarestyrelsen er årsagen til den øgede kontrol, at flere dyrlæger indenfor både produktionsdyr og familiedyr ikke har overholdt anmeldepligten til Fødevarestyrelsen for lovomfattede smitsomme sygdomme bl.a. PRRS. Overholdelse af anmeldepligt er afgørende for effekten af det veterinære beredskab.

- Den Danske Dyrlægeforening synes, det er en god ide, at Fødevarestyrelsen sætter fokus på overholdelse af bl.a. dyrlægers anmeldepligt, fordi det kan medvirke til at skærpe dyrlægernes opmærksomhed på de anmeldepligtige sygdomme og dermed styrke det veterinære beredskab, siger formand for DDD, Hanne Knude Palshof.

Flere forhold vil blive kontrolleret et år bagud

Kontrollen med de praktiserende dyrlæger udføres fra udgangen af maj og året ud og vil foregå som anmeldte kontroller forestået af Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold.

Der vil blive indhentet materiale cirka et år tilbage fra den planlagte kontroldato. 

Rejseholdet vil bl.a. kontrollere:

  • Om anmeldepligten er overholdt
  • Hvilken mistankediagnostik, der er udført i besætninger
  • Procedurer for indsendelse af diagnostiske prøver ved mistanke om anmeldepligtige sygdomme
  • Håndtering af prøver fra dyr til eksport
  • Kvaliteten af besøgsrapporter.

Resultaterne af den styrkede kontrol forventes at foreligge primo 2021.

Artikelserie om dyrlægers anmeldepligt

DVT har gennem det sidste halve år bragt en række artikler, der belyser dyrlægers anmeldepligt for liste 1-sygdomme hos forskellige dyrearter.

- Artiklerne, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen, har til formål at klæde dyrlægerne bedst muligt på til at løfte opgaven og skærpe dyrlægernes årvågenhed over for disse sygdomme, siger Dyrlægeforeningens formand, der dog samtidig understreger, at det til en hver tid er den enkelte praktiserende dyrlæges eget ansvar at holde sig opdateret og ajour med viden på området. 

Artiklerne kan hentes her