Gå til sidens indhold

Generelt forlig for kommunalt ansatte giver lønforbedringer

Første etape af OK-forhandlingerne på det kommunale område er nu afsluttet med et generelt forlig, der blandt andet sikrer reallønen i den kommende periode. Nu venter de specifikke forhandlinger med ADOs hovedorganisation Akademikerne, hvor der er mere at hente for ADOerne.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er i fuld gang, og mandag morgen er der indgået forlig om de generelle vilkår for alle ansatte i kommunerne. Med resultatet er der indgået en aftale om en treårig overenskomstperiode, og med generelle lønforbedringer på 5,02 procent over de næste tre år er de kommunalt ansattes realløn sikret i en økonomisk svær tid.

Herudover rummer forliget bl.a. aftaler om lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen, nye projekter og samarbejder om indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø samt fastholdelse af seniorer på tværs af alle faggrupper i kommunerne.

Du kan læse den fulde forligstekst på det generelle kommunale område her.

Med det generelle forlig er der også afsat midler til forbedringer specielt for AC-overenskomsten, og derfor vil der fortsat være forhandlinger af betydning for ADOs kommunalt ansatte medlemmer i den kommende periode. Når alle resultaterne fra de offentlige overenskomstforhandlinger foreligger, vil det samlede forlig komme til afstemning.