Gå til sidens indhold

Hjemsendte offentligt ansatte skal holde fri i op til 5 dage

Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået en aftale, der betyder, at hjemsendte medarbejdere kan blive bedt om at holde fri i op til fem dage i perioden frem til 14. april.

C6A6983

I kølvandet på, at statsminister Mette Frederiksen mandag den 23. marts forlængede nedlukningen af Danmark til og med mandag den 13. april, er parterne på det offentlig område blevet enige om, at nedlukningen kan komme til at koste frihed for de offentligt ansatte.

Den nye aftale fastslår, at offentligt ansatte kan blive bedt om at afholde op til fem fridage i perioden frem til den 14. april.

Den nye aftale gælder for alle de offentlige arbejdspladser og omfatter medarbejdere, som aktuelt er hjemsendte på grund af corona-situationen og ikke i stand til at udføre deres arbejde hjemmefra.

Undtaget fra aftalen er ansatte, der varetager kritiske funktioner, arbejder med kriselovgivning eller som er overflyttet til andre jobfunktioner i det offentlige nødberedskab.

Aftalen betyder, at arbejdsgiver - i dialog med den ansatte - kan beslutte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår de fem arbejdsfrie dage skal afvikles.

Hovedpunkterne i aftalen:

  • Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage og afspadsering, ligesom omsorgsdage og seniordage kan tages i brug, hvis den ansatte selv ønsker det.
  • Ansatte, der ikke har nogen ferie eller afspadsering tilbage, vil ikke blive tvunget til at holde fri uden løn.
  • Aftalen har virkning fra den 28. marts 2020 og bortfalder den 14. april 2020.
  • Der opfordres til, at man lokalt overvejer at placere perioden med tre dage 6.-8. april og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

Parterne bag aftalen er KL og Forhandlingsfællesskabet, som alle de faglige organisationer er en del af, herunder ADO som en del af hovedorganisationen Akademikerne.