Gå til sidens indhold

Hvad sker der, når min arbejdsplads går konkurs?

Du har netop fået at vide, at din arbejdsplads er gået konkurs. Det er en sårbar og skræmmende situation, som kan vende op og ned på tilværelsen. Derfor har ADO udarbejdet en kort gennemgang af, hvad du kan forvente gennem det næste stykke tid.

Pexels Mart Production 7699350

Først og fremmest er det vigtigt, at du fortsætter med at møde på arbejde. Du er nemlig stadig ansat i virksomheden, og det kan derfor få konsekvenser hvis ikke du fortsætter med at udføre dit arbejde. Bliver du bedt om at blive hjemme, skal du sørge for at få det på skrift og derefter kontakte jobcentret og ADO.

Kurator

Noget af det første der sker, når en virksomhed går konkurs er, at der tilknyttes en kurator. En kurator er en advokat, der af skifteretten udpeges til at bestyre konkursboet, samt varetage kreditorernes interesser.

Når konkursdekretet over virksomheden er afsagt, har kurator 14 dage til at danne sig et overblik over virksomheden, dens situation samt hvad der skal ske med de ansatte. Her kan kurator vælge at gå to veje:

  1. Bestemme at du skal fortsætte med at arbejde for konkursboet efter de 14 dage
  2. At opsige og fritstille dig.

Beslutter kurator, at du skal fortsætte med at arbejde for konkursboet efter de indledende 14 dage, skal konkursboet som udgangspunkt betale din løn. Det er derfor vigtigt, at du informerer ADO, så vi kan kontakte kurator og sikre, at der er garanti for dit lønkrav.

Lønmodtagernes Garantifond

Indtræder kurator ikke dit ansættelsesforhold, kan vi hjælpe dig med at få anmeldt dine krav til Lønmodtagernes Garantifond. Der skal i den forbindelse ske en helt nøjagtig opgørelse af alle de krav, du måtte have. Derfor er det meget vigtigt, at du fx undersøger, om eventuelt feriegodtgørelse er overført til FerieKonto, og i øvrigt om din pension er afregnet korrekt. Lønmodtagerne Garantifond dækker mange krav eksempelvis:

  • Udestående løn
  • Dit opsigelsesvarsel
  • Fratrædelsesgodtgørelse ved ansættelse i mere end 12 år i henhold til funktionærlovens § 2a
  • Dine feriepenge
  • Godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Lønmodtagernes Garantifond dækker dog ikke alt, herunder fx ikke:

  • Kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentations udgifter
  • Udlæg som din arbejdsgiver skulle have refunderet
  • Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Det er derfor meget vigtigt, at du ikke afholder sådanne udgifter selv, og derved "lægger penge ud" for din arbejdsgiver. Hos ADO anmelder vi sædvanligvis sådanne krav til konkursboet, men det er meget sjældent, at de bliver dækket.

I henhold til konkursloven kan lønkrav mv., der er ældre end 6 måneder regnet fra fristdagen, ikke dækkes, medmindre at kravene vurderes forfulgt uden ugrundet ophold. Denne frist gælder ikke feriepenge.

Fristdagen er typisk den dag, hvor skifteretten modtog begæringen om konkurs.

Lønmodtagernes Garantifond kan højest udbetale kr. 160.000 kr. netto (efter skat). Feriepenge indgår ikke i dette beløb.

Hvis du har et opsigelsesvarsel at anmelde til Lønmodtagernes Garantifond, kræver Lønmodtagernes Garantifond, at du søger arbejde i hele opsigelsesperioden, dog ikke hvis du fx er sygemeldt. Det fremgår af borger.dk, at du mindst skal søge 3-4 job pr. måned, for at du regnes for at opfylde kravet. Husk at gemme dokumentationen herfor.

Du vil kunne læse mere om dækning og Lønmodtagernes Garantifond her

Hvis du ikke får dækning eller fuld dækning kan du eventuelt søge nogen dækning i selve konkursboet. ADO hjælper også med at anmelde dine krav til kurator. Typisk får man dog ikke fuld dækning i konkursboet, men derimod ofte en begrænset mindre andel heraf en såkaldt dividende. Dividendens størrelse afhænger af krav overfor aktiverne i konkursboet. I det omfang Lønmodtagernes Garantifond har dækket krav, indtræder de i en eventuel dividende herfor hos konkursboet.

Skaf dokumentation for dine lønkrav

Hvis du ikke får din løn fra konkursboet, skal du have rejst et krav overfor Lønmodtagernes Garantifond. Du kan få hjælp til dette i ADOs sekretariat.

Inden vi kan rejse kravet, er det dog vigtigt, at du indsamler relevant dokumentation for dit krav. Det kan være i form af din ansættelseskontrakt, lønsedler, ferieopgørelse eller lignende, alt efter hvad dit krav lyder på.

Tal med ADO, hvis du er i tvivl.

Pas på jer selv og hinanden

I situationer som denne reagerer vi forskelligt. Vi har forskellige bekymringer, det kommer til udtryk i forskellige former og på forskellige tidspunkter. Uanset hvad, så er det en hjælp at tale om det og give plads til hinanden og jeres reaktioner.

Hvis det bliver for svært at håndtere, kan ADO give op til fire timers psykolog bistand - kontakt ADO ved behov.

Nyt job

Nogle bruger anledninger som denne til at finde nyt job, andre tvinges af omstændighederne. Uanset årsagen kan du kontakte Dyrlægeforeningen og få en snak om din fortsatte karriere. Hvad kan jeg, hvilke job kan jeg søge, hvordan fungerer min ansøgning og er mit CV, som det skal være?

Kontakt Gert Aagaard Van Hauen, tlf. 6917 0136 eller på mail gaj@ddd.dk

Akademikernes A-kasse kan også være et bud på hjælp til jobsøgning.