Gå til sidens indhold

Hvornår kan dyrlæger blive vaccineret mod COVID-19?

De danske myndigheder har ikke vurderet, at dyrlægestanden som helhed udgør en samfundskritisk funktion. Det betyder, at dyrlægerne ikke kan komme længere frem i vaccinationskøen.

Shutterstock 1678260460

De fleste dyrlægevirksomheder har holdt dørene åbne under hele corona-pandemien af hensyn til dyrenes sundhed og velfærd. Under hele krisens forløb har dyrlægevirksomhederne derfor skullet forholde sig til optimal smittebeskyttelse under arbejdet i praksis.  

Dyrlægerne har under hele pandemiens forløb vist, at de er gode til at håndtere situationen og har tilpasset sig med smittereducerende tiltag, men det udelukker ikke en naturlig bekymring for, at en eller flere ansatte bliver smittet med COVID-19.

Den Danske Dyrlægeforening anerkender, at mange af vores medlemmer er bekymrede over den aktuelle situation og har et ønske om at fremskynde vaccinationsprocessen for dyrlæger og andet personale. Men de danske myndigheder har desværre ikke vurderet, at dyrlægestanden som helhed udgør en samfundskritisk funktion.

Foranlediget af den offentliggjorte vaccinationsstrategi for COVID-19 har Dyrlægeforeningen været i dialog med myndighederne for at sikre dyrlægernes indplacering i vaccinationsstrategien bedst muligt. Det har desværre ikke ændret på sundhedsmyndighedernes opfattelse af, at dyrlæger skal vaccineres i forbindelse med gruppe 12, og ikke i gruppe 11, som omfatter personer, der varetager samfundskritiske funktioner.

Vores forventning er derfor, at dyrlægerne kan påbegynde vaccination fra uge 18 - afhængigt af hvilken region man tilhører.

Det skal præciseres, at der kan være dyrlæger, hvor Sundhedsstyrelsen har vurderet, at de varetager en samfundskritisk funktion i det job, de har. Vi forventer, at de får besked direkte fra arbejdsgiver og Styrelsen.

Som medlem af Den Danske Dyrlægeforening kan du henvende dig til sekretariatet, hvis du har brug for yderligere information eller rådgivning. På hjemmesiden finder du også bred information i relation til COVID-19

Følgerne af coronakrisen er en stor udfordring for alle og har sat mange dyrlægers tålmodighed på prøve. Vi håber, at alle kommer gennem det sidste forløb og magter at fastholde den gode indsats lidt endnu.

Du kan læse mere om vaccinestrategien på sundhedsstyrelsens hjemmeside: Hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19? - Sundhedsstyrelsen

Du finder vaccinationskalenderen her

Opdateret 11. marts 2021 med præcisering af, at der kan være dyrlæger, der har et job, som sundhedsmyndighederne vurderer at udgøre en samfundskritisk funktion.

En samfundskritisk funktion varetager opgaver, der har direkte og kritisk indflydelse på samfundet, hvorfor fx et smitteudbrud her kan medføre større samfundsmæssige konsekvenser.

Den centrale forståelse af samfundskritiske funktioner er defineret som:  aktiviteter, vare- og tjenesteydelser, der udgør grundlaget for samfundets stabilitet og funktionsdygtighed, og som derfor skal kunne opretholdes og videreføres. Der er i bred forstand tale om nøglefunktioner i den samfundskritiske infrastruktur. Der vil således navnlig være tale om funktioner, som varetages af én eller få personer.