Gå til sidens indhold

Illegal hundehandel er et voksende problem, som der skal gøres noget ved

Nordisk Råds Udvalg for Vækst og Udvikling i Norden har stillet tre konkrete forslag til tiltag, som har til hensigt at styrke indsatsen mod hundesmugling. På anmodning fra Rådet har Den Danske Dyrlægeforening sammen med Dansk Hunderegister og Dansk Kennel Klub vurderet tiltagene og kommer samtidig med forslag til, hvordan der kan sættes endnu mere fokus på de dyrevelfærdsmæssige problemer og risikoen for indførsel af zoonoser.

138272382 L

Echinococcus, Giardia og ikke mindst rabies er nogle af de uønskede zoonoser, der er fare for at få bragt til Danmark, når hunde transporteres ukontrolleret over landegrænser. Der er tale om meget alvorlige smitsomme sygdomme, der kan have fatale konsekvenser for både dyr og mennesker, og problemet er væsentligt, idet der er sket en markant stigning i den internationale trafik med hunde. Vi oplever et marked, hvor efterspørgslen er enorm, og den giver derfor spillerum for illegal handel, hvor dyrene ikke følges af sundhedscertifikater eller er vaccinerede mod rabies.

Pt. er Norden og Vesteuropa rabiesfrit, men den øgede trafik over landegrænser risikerer at kompromittere denne status.

Det Nordiske Råd har med sine tre forslag blandt andet kigget mod Norge, hvor der er mulighed for at udøve kontrol med rabiesantistof hos indførte hunde, og Rådet ønsker at bruge dette som et redskab til at afsløre manglende vaccination og dokumentfalsk i dyrepas.

Både Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Dansk Hunderegister (DH) og Dansk Kennel Klub (DKK) finder det imidlertid tvivlsomt, hvorvidt der med sikkerhed kan drages en direkte parallel mellem manglende antistofniveau og manglende vaccination og dermed automatisk at kunne antage, at der er tale om at attesterende dyrlæge har begået dokumentfalsk, som der lægges op til fra Det Nordiske Råd.

Det forekommer, at der er hunde, som svarer dårligt på en vaccine, og dermed ikke opnår et tilstrækkeligt højt antistofsvar efter vaccination. Dette bør man derfor have in mente, hvis man ønsker at opstille et kontrolkoncept med det formål at bevise dokumentfalsk og manglende vaccination af hundene. DDD, DH og DKK foreslår derfor, at man afdækker området nærmere og opstiller et egentligt evidensbaseret kontrolkoncept inden for de lovgivningsmæssige rammer dikteret fra EU.

Alle bærer et ansvar for at afhjælpe problemerne

Der er ingen tvivl om, at de største tabere i den illegale hundehandel er alle de hunde, der vokser op under kummerlige forhold, transporteres over lange afstande uden hensyn til dyrevelfærd og ofte ankommer syge og underernærede i en alt for ung alder til deres destination

Som foreninger, dyrlæger, myndigheder og forbrugere bærer vi alle et ansvar for at afhjælpe problemerne gennem oplysning, rådgivning, lovgivning og samarbejde på nationalt og internationalt plan.

Inden for ganske kort tid udkommer DDD  med en vejledning til dyrlæger i klinisk praksis. Guiden informerer om, hvordan de praktiserende dyrlæger kan medvirke til en forebyggende indsats mod illegalt indførte hvalpe, og hvordan man eventuelt kan anmelde mistanker om illegal indførsel og import.

DDD fortsætter også det tætte samarbejde med både Politi, Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet og dyreværnsorganisationer, så vi i fællesskab kan beskytte dyrene og reducere den illegale import.

Læs høringssvaret 

Forslag til indsatsområder

Den Danske Dyrlægeforening, Dansk Hunderegister og Dansk Kennel Klub har foreslået Det Nordiske Råd følgende konkrete indsatsområder, der kan medvirke til at reducere den illegale import: 

 • Gør det obligatorisk i alle lande, at hunde skal ID-mærkes og registreres i en database
 • Gør det obligatorisk i alle lande, at hunde skal registreres (via landeregister) i registret EuroPetNet for at kunne handles på tværs af landegrænser indenfor og ind i EU
 • Støtte udvikling af det elektroniske EU-dyrepas, hvor det bliver lettere at følge individets bevægelser og historik
 • Støtte arbejdet med mikrochip-verifikation og sikre ISO-standarder for at dæmme op for snyd med mikrochips
 • Indgå i samarbejde med internationale dyrevelfærdsorganisationer, kennelklubber, politi og fødevaremyndigheder om en samlet indsats mod hundesmugling
 • Stille krav om verifikation af sælgere på online-platforme, så sporing er mulig
 • Arbejde for at sikre midler til forskning og oplysning om sygdomme og risici med import af hunde.

Fakta

 • Der handles 7,7 millioner hvalpe årligt i Europa
 • 80.000 hundehvalpe/år importeres ulovlig ind i Holland
 • Værdien af handlen vurderes til over 1 milliard euro
 • En hvalpekøber bruger i gennemsnit 20 minutter på research online, inden købet foretages.

Kilde: FOUR PAWS International 2018