Gå til sidens indhold

Information til dyrlæger om abekopper

Læs her, hvordan du som dyrlæge skal forholde dig til virussygdommen abekopper.

Monkypox

Der er pt. kun konstateret infektion med abekopper hos to personer i Danmark (pr. 30. maj 2022) og ikke hos dyr. Der er ingen tegn på, at dyr spiller en rolle i denne smitteforekomst.

Dyrlæger spiller dog en vigtig rolle i håndteringen af situationen omkring abekoppefund i Danmark og bør derfor holde sig informeret om emnet. Fødevarestyrelsen følger samtidig situationen i Europa og erfaringerne fra andre lande og har udarbejdet en informationsside om emnet.

Forekomst af abekopper

Abekopper forekommer endemisk i nogle dele af Afrika, hvor man ser sporadiske tilfælde hos mennesker. Lige nu ses en stor stigning i humane tilfælde i Europa og vestlige lande.

Sundhedsstyrelsen har vurderet sygdommen som "ikke meget smitsom" (Abekopper - Sundhedsstyrelsen), og sandsynligheden for smitte til den brede befolkning vurderes lav af SSI.

Abekopper er i udgangspunkt en zoonose med naturligt reservoir i dyr. Man ved ikke med sikkerhed, hvilke dyrearter, der er modtagelige, men abekopper har været påvist i nogle arter af egern, præriehunde samt forskellige rotte- og musearter i Afrika. Abekopper er også sporadisk påvist i andre dyrearter, herunder kaniner, hamster og chinchillas. Der er ingen rapporter om smitte hos hunde og katte.

Smitte i Danmark

 • Der er pt. konstateret 2 danske humane patienter med abekopper.
 • Abekopper findes ikke i dyr i Danmark på nuværende tidspunkt.
 • Dyrene kan kun smittes, hvis de kommer i tæt kontakt med en abekoppepatient, mens sygdommen er i udbrud. Mennesker med abekoppevirus isoleres enten på hospitalet eller i deres hjem, og deres husdyr kan derfor blive eksponeret for virus.
 • Hos mennesker smitter sygdommen først, når der er kliniske symptomer. Der findes ikke tilsvarende viden om sygdommen i dyr.

Symptomer hos dyr

 • De kliniske tegn på abekopper i dyr varierer, men feber er et typisk første tegn
 • Hos aber er der observeret vesikler, konjunktivitis, hoste, anorexi og mundhulesår
 • I gnavere ses feber, konjunktivitis, hoste, anorexi og fatigue og i nogle tilfælde vesikler.

Fødevarestyrelsens anbefalinger til dyreejere

 • At humane patienter, der er smittet med abekopper, og som har familiedyr, sørger for, at familiedyrene holdes under opsyn og bliver isoleret i hjemmet, hvis det/de viser tegn på feber eller sygdom
 • At dyr, der har haft kontakt med en smittet, og som udviser symptomer, om muligt undersøges i hjemmet af en dyrlæge for at undgå spredning til andre dyr i klinikken.

Anbefalinger til dyrlægen ved mistanke om dyr med abekopper

 • Dyrlægen og andet personale, der håndterer dyret/dyrene bærer værnemidler i form af handsker, væsketæt engangsovertrækskittel med lange ærmer og manchetter, FFP3-maske og ansigtsdækkende visir.
  • Hvis du som dyrlæge vurderer, at der bør udtages prøver til at be- eller afkræfte mistanken om smitte, udtages svaberprøver efter Fødevarestyrelsens anvisning, og Fødevarestyrelsens Veterinærenhed kontaktes.
  • Fødevarestyrelsen betaler for udtagning af prøver og undersøgelsen på SSI.
 • Sygdommen er ikke anmeldepligtig.

Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside, herunder også, hvordan prøveudtag skal foregå og yderligere instruktioner om smittebeskyttelse.