Gå til sidens indhold

Korrigering af ørestilling hos hunde: I strid med dyrevelfærdsloven

Det er både ulovligt og forargeligt, at der blandt hundeejere eksperimenteres med at manipulere med hundes ørestilling. DDD opfordrer alle dyrlæger til at reagere, hvis de opdager en hund med tegn på brug af metoderne.

Ører

Politiet har for nylig gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på, at metoder såsom lim, tape og vægte bruges til at korrigere ørestillingen på visse hunderacer. På sociale medier vejleder nogle hundeejere oveni købet hinanden i, hvordan de kan bruge metoderne, hvilket medvirker til at sprede denne ulovlige praksis.

Den Danske Dyrlægeforening er oprørt over, at der i visse hundekredse på den måde manipuleres med hundes ørestilling. Det ikke bare er problematisk ud fra et dyrevelfærds- og avlsmæssigt synspunkt - det strider også mod gældende lov.

Christine Fossing fra Dyrlægeforeningens Faggruppe Familiedyr opfordrer til, at den kritisable handling stopper omgående.

- Her er der tale om, at man påfører hunde, hvad der svarer til væsentlig ulempe alene for at få en ønsket ørestilling, som skal passe til racen. Det er naturligvis ikke acceptabelt at anvende sådanne metoder, og derfor reagerer vi stærkt på de oplysninger, der er kommet frem.

Foranlediget af politiets henvendelse har Fødevarestyrelsen forelagt problemet for Det Veterinære Sundhedsråd, der har udtalt sig om sagen:

»Rådet finder at påsætning af lim/tape/vægte og andet på hundes ører medfører en vis grad af ulempe samt risiko for udvikling af sår, betændelse mv. Hunden er herved ikke behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, jf. dyrevelfærdslovens § 2 og 3«.

Derudover understreges det, at:

»Af Dyrevelfærdslovens §27 stk. 2 fremgår: Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, må ikke foretages«.

De beskrevne handlinger er altså ulovlige og strafbare. Fødevarestyrelsen opfordrer dyrlæger til at informere hundeejere om dette, hvis der opdages en hund med tegn på brug af metoderne. 

Christine Fossing støtter op om denne udmelding og opfordrer alle dyrlæger til at reagere, hvis de ser den slags hunde i klinikken:

- Det er blandt andet vores opgave som dyrlæger at tale med dyreejeren, hvis dyret på nogen lider overlast i ejerens varetægt. God og klar kommunikation er ekstremt vigtig i denne situation, men vi skal ikke agere politi eller kontrolinstans. Her må myndighederne tage over, hvis problemerne ikke løses ved almindelig dialog, siger hun.

Rådets fulde udtalelse: udtalelse Det veterinære Sundhedsråd om hundeøre.pdf (foedevarestyrelsen.dk)