Gå til sidens indhold

Loven skal overholdes – men den skal også være rimelig

Efter en nylig stikprøveundersøgelse blandt godt 50 dyrlæger kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at 10 af de undersøgte dyrlæger ikke levede op til regler for medicinering af heste. Den Danske Dyrlægeforening står fast på, at lovgivningen naturligvis skal overholdes, men ønsker samtidig at pege på europæisk lovgivning, som spænder ben for dyrlægens arbejde.

DSC05491 (1)

Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol konstaterede manglende regelefterlevelse især vedrørende receptpligtige bedøvende lægemidler, der bruges i forbindelse med procedurer som tandraspning, klipning eller skoning.

Påtalerne faldt særligt på udlevering af bedøvende lægemidler i situationer, der ikke opfyldte betingelserne. Men også for ikke at have udelukket heste fra fødekæden, eller sikret at heste allerede var udelukket derfra som følge af medicineringen.

Regelbruddene resulterede i flere sanktioner mod dyrlægerne, herunder bøder og indskærpelser, og én dyrlæge blev politianmeldt.

Chef for Veterinærrejseholdet i Fødevarestyrelsen, Majbritt Birkmose, forklarer i en pressemeddelelse, at der i Danmark er meget strenge og velbegrundede krav til medicinering af dyr, herunder heste.

- Reglerne er på plads for at beskytte dyrenes velbefindende og for at forhindre medicinrester i fødevarekæden. Det er afgørende, at både dyrlæger og dyreejere forstår og følger disse regler, siger Majbritt Birkmose.

Bureaukratiske og komplicerede regler

DDD er selvfølgelig enig i, at loven skal overholdes, men påpeger samtidig, at reglerne er komplicerede, blandt andet fordi heste både kan opfattes som produktionsdyr og kan udtages fra fødekæden. Det er blevet vanskeligere, efter at EUs Animal Health Law trådte i kraft.

Reglerne gør det hele mere bureaukratisk og kompliceret, mener formand for DDDs Faggruppe Heste, Ginnie Holmes Hørning, der forklarer problemstillingen:

- Som det er nu, øger lovgivningens kompleksitet ganske enkelt risikoen for fejl. Det kan synes utroligt kompliceret for den enkelte dyrlæge at afgøre, om en medicinsk behandling udelukker en hest fra fødekæden.

DDDs formand, Hanne Knude Palshof, ønsker, at myndighederne var i tættere dialog med dyrlægerne og DDD for at komme sådanne problemstillinger i forvejen.

- Selvfølgelig skal dyrlæger overholde både EUs og dansk lovgivning – DDD støtter på ingen måde ulovlig praksis. Men når det er sagt, så er det simpelthen nødvendigt, at der tidligt i forløbet er dialog mellem myndigheder og branchen, så man kan finde løsninger, der både beskytter dyre- og folkesundheden uden at fange praktiserende dyrlæger i et uoverskueligt og restriktivt net af lovgivning, siger Hanne Knude Palshof.

Den Danske Dyrlægeforening har rakt ud til Fødevarestyrelsen og ser frem til konstruktiv diskussion mellem myndigheder og praktiserende dyrlæger, der kan sikre bedre vejledning og smidigere regelsæt i fremtiden uden at gå på kompromis med hverken dyrevelfærds- eller fødevaresikkerhedskravene.