Gå til sidens indhold

Midlertidig mulighed for at udskyde ferie til efterfølgende ferieår

Ny lov giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af COVID-19 at udskyde ferie til en efterfølgende afholdelsesperiode.

Folketinget har på tværs af partier vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til det efterfølgende periode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19.

Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Alle lønmodtagere er omfattet af loven - uanset om der er andre fastsatte regler herom, herunder regler fastsat ved kollektiv overenskomst.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er formålet med loven at sikre den nødvendige arbejdskraft til udførelse af vigtige samfundsopgaver tæt på ferieårets udløb. Herved imødekommes et behov for, at berørte lønmodtagere uden tab af ferie vil kunne arbejde i den forestående periode, hvor behovet for særlig arbejdskraft kan være påtrængende.

Der er tale et midlertidigt initiativ som følge af COVID-19, og loven vil kun gælde ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Dog skal man være opmærksom på, at en lønmodtagers eventuelle økonomiske tab, som følge af udskydelsen, skal erstattes af arbejdsgiveren ifølge loven, siger forhandlingskonsulent Anne Jakobsen, Fællessekretariatet.

- Det kan fx være, hvis lønmodtager har bestilt og betalt en ferie i Danmark eller i udlandet og ikke kan få pengene retur ved aflysning. I det tilfælde skal arbejdsgiver kompensere lønmodtageren de udgifter, der har været i forbindelse med, at rejsen må aflyses grundet arbejdsgiverens behov for lønmodtagerens arbejdskraft, siger Anne Jakobsen. 

Læs mere om regler om sommerferie 2020