Gå til sidens indhold

Nødvendigt, at dyrlæger på tværs af hele Europa står sammen

Dyrlægeforeningen står fast på, at kritisk vigtige antibiotika ikke må anvendes til goldbehandling af køer. Men det er et langt sejt træk at skabe en holdningsændring i hele Europa, siger formand for DDD, Carsten Jensen.

I dag rejser DDDs Internationale Udvalg til Bratislava i Slovakiet for deltage i de halvårlige møder i den europæiske sammenslutning af dyrlægeforeninger, FVE (Federation of Veterinarians of Europe).

En meget stor del af lovgivningen, der regulerer danske dyrlægers arbejdsområder, sker fra EU. Dette gælder ikke bare dyrlæger i Danmark, men i hele Europa. Europæiske dyrlæger har derfor en fælles interesse i at få indflydelse på EU-politikken – og det kan ske gennem FVE, der bl.a. er høringspart til EU-lovgivningen.

Som et vigtigt punkt på dagsordenen skal de europæiske dyrlægeforeninger opnå enighed om et politikpapir om goldbehandling af malkekøer, hvor Den Danske Dyrlægeforening har indspillet til, at kritisk vigtige antibiotika ikke må anvendes.

DDDs høringssvar har ledt til drøftelser i FVE og opblødning af formuleringen i politikpapiret, så antibiotika kun må anvendes undtagelsesvis efter diagnostik og resistensbestemmelse. Og det er formand for DDD, Carsten Jensen, ganske tilfreds med.

- Brug af antibiotika skal altid ske på et korrekt grundlag, og det gælder derfor også om at sikre et korrekt grundlag for goldbehandling med antibiotika. DDD har taget emnet op med de nordiske og baltiske dyrlægeforeninger og opnået, at vi samlet indstiller, at kritisk vigtige antibiotika ikke anvendes til goldbehandling. I de nordiske lande er det ligesom i Danmark ulovligt ikke at undersøge mælkeprøver før goldning med antibiotika, og den praksis vil vi meget gerne have udbredt til alle lande i Europa.

Det er et langt sejt træk at skabe en holdningsændring i hele Europa på dette område, erkender Carsten Jensen, men det er nødvendigt at fortsætte presset.

- Vi skal til stadighed forsøge at begrænse brugen af antibiotika, der er afgørende vigtige for behandling af mennesker, og de bør derfor så vidt muligt ikke anvendes til produktionsdyr. Vi skal undgå resistensudvikling. Det kan vi ikke gøre alene – det er derfor vigtigt, at alle dyrlæger på tværs af hele Europa står sammen om den fælles sag. 

Sammen har de nordiske og baltiske lande en stærk stemme

Den Danske Dyrlægeforening har et tæt samarbejde med veterinærforeninger i de nordiske og baltiske lande. Der er mange fælles interesser - både når det gælder beskæftigelse og veterinærfaglige forhold, og sammen er den nordisk-baltiske stemme stærk i FVE-sammenhæng, hvor 39 medlemslande skal finde fælles fodslag.

Landene i det nordisk-baltiske samarbejde mødes forud for de halvårlige generalforsamlinger i FVE for at drøfte dagsordenen. De regelmæssige møder giver et godt samarbejde, ikke kun i forhold til FVE, men også mere generelt. Et fast punkt på møderne er at drøfte aktuel status i de enkelte lande.

Læs DDDs seneste landerapport