Gå til sidens indhold

Ny ad hoc-gruppe har fokus på hygiejne

DDDs Faggruppe Familiedyr har nedsat en ny ad hoc-gruppe, der bl.a. skal komme med retningslinjer og anbefalinger for hygiejne til dyreklinikker og –hospitaler.

Q6Q1477

Som en del af arbejdet med at sikre løbende forbedringer af hygiejnen i klinisk praksis har Faggruppe Familiedyr (FF) nedsat en ad hoc-gruppe, der har fokus på forbyggende hygiejnetiltag til at nedbringe bl.a. kontaktsmitte, luftbåren smitte, zoonoser og inokulationssmitte.

Formålet med arbejdet er:

 • At sikre, at der til stadighed er fokus på infektionsforebyggende initiativer på danske dyreklinikker og -hospitaler
 • At virke for styrkelse, udvikling og koordinering af det infektionshygiejniske arbejde på tværs af dyrlægepraksis og de samarbejdspartnere, som har relation hertil
 • At sikre løbende forbedring af kvaliteten af hygiejne på danske dyreklinikker og -hospitaler for hermed at sikre et højt hygiejneniveau, der lever op til nutidens standarder, retningslinjer og muligheder.

Ad hoc gruppen skal:

 • Udarbejde retningslinjer/anbefalinger for hygiejne til dyreklinikker og -hospitaler
 • Holde sig opdateret i relation til standarder og retningslinjer i relation til hygiejne
 • Formidle relevante informationer til danske dyreklinikker og –hospitaler, samt sikre informationsmateriale til brug for dyreejere
 • Rådgive og tage stilling til hygiejnespørgsmål stillet af kollegaer/medlemmer af DDD
 • Foreslå relevante initiativer på det infektionshygiejniske område, herunder involvere relevante faggrupper under DDD
 • Vedligeholde hygiejnedokumenter samt efter behov udarbejde nye
 • Medvirke til og understøtte det veterinære personales kompetenceudvikling på det infektionshygiejniske område
 • Koordinere kvalitetsarbejdet vedrørende veterinær sterilgodsproduktion samt arbejde med udbredelse af kendskab hertil.

Den første milepæl i arbejdet er er oversættelse af den eksisterende canadiske hygiejnevejledning til dansk og dernæst publicering af vejledningen til alle familiedyrspraktiserende medlemmer.

Hygiejnegruppens medlemmer

Gruppen har ikke et fast antal medlemmer, idet den sammensættes efter emne/behov. Til at begynde med er følgende udpeget til deltagere til gruppen:

Johan Mikkelsen (Åbyhøj Dyreklinik)
Vibeke Lassen (Odsherred)
Filippa Franco de Castro (Tanddyreklinikken)
Louise Fangel Juhl (Dyrlægehuset Kolding).

Ved specielle problemstillinger kan relevante personer indkaldes til hygiejneudvalgsmøder.