Gå til sidens indhold

Ny digital dyrlægetjeneste: Godt supplement, men kan ikke erstatte den fysiske konsultation

DDD hilser det nye online-koncept velkommen, men det er ikke nok med en videokonsultation alene, siger Dyrlægeforeningens formand, Carsten Jensen.

Agria Dyreforsikring har indgået et samarbejde med FirstVet om en ny digital dyrlægetjeneste. Princippet er, at dyreejeren kan præsentere sit syge eller tilskadekomne dyr via fx mobiltelefonen eller tablet og på den måde få rådgivning online.

FirstVet udtaler, at de med ordningen ønsker at effektivisere mødet mellem dyreejer og dyrlæge og kun henvise til nærmeste dyreklinik eller dyrlæge, hvis det skønnes nødvendigt.

Den Danske Dyrlægeforening er overordnet imødekommende over for konceptet, som ikke er helt ukendt for landets dyrlæger.

- Det er faktisk noget, de fleste dyrlæger praktiserer hver dag uden helt at bemærke det. I dag er det almindeligt, at dyrlægen har en dialog med klienterne over nettet – fx via videooptagelser, Facetime og Messenger. Røntgenbilleder og laboratoriesvar sendes i en lind strøm verden rundt for vurdering. Det afgørende for os dyrlæger er dog kravet om kendskab til dyret og ejeren, før vi må indlede en behandling, siger formand for DDD, Carsten Jensen.

Han understreger dog, at Dyrlægeforeningen mener, at det er nødvendigt med en fysisk konsultation, før en behandling kan iværksættes.

- Som lovgivningen er i Danmark, må man kun indlede behandling af dyr med receptpligtig medicin efter en klinisk undersøgelse, eller hvis man via sit kendskab til dyr og ejer mener, at det er fagligt forsvarligt at behandle dyret. Det er dyrlægen, der stiller diagnosen, og bærer det endelige ansvar for, om det er fagligt forsvarligt. Derfor mener Dyrlægeforeningen, at det ikke er nok med en videokonsultation alene.

Hvad med den fejlagtigt negative diagnose?

- Da vi endnu ikke har konkret lovgivning på området om telemedicin, rejser det nye koncept en del uafklarede spørgsmål. Hvornår har man nok kendskab til et dyr og ejer til at indlede en behandling? Hvem bærer ansvaret, hvis dyret burde have været henvist? Og kan der opstå interessekonflikter, når et forsikringsselskab er hægtet på en dyrlægetjeneste?

- Vi mener, at Fødevarestyrelsen bør udarbejde konkret lovgivning på området – vi må følge med tiden, sikre fagligheden og at dyrlægerne ikke kommer i en juridisk klemme, siger Carsten Jensen.

Dyrlægeforeningen vil derfor i nærmeste fremtid indlede en dialog med involverede parter og Fødevarestyrelsen.