Gå til sidens indhold

Ny Dyrevelfærdslov er et godt afsæt til bedre dyrevelfærd

Fødevareminister Mogens Jensen fik torsdag opbakning fra et enigt Folketing til en ny Dyrevelfærdslov. Den Danske Dyrlægeforening er tilfreds med udfaldet, men foran ligger et stort arbejde med at sikre, at de regler, som vi har kæmpet for i årevis, videreføres og forbedres.

COLOURBOX1480303

Når den nye dyrevelfærdslov træder i kraft, samles 11 velfærdslove i én lov. Samtidig halveres antallet af bekendtgørelser på området fra ca. 40 til ca. 20 bekendtgørelser. Det sker fra 1. januar 2021.

Loven indeholder som noget nyt en formålsbestemmelse, der slår fast, at loven skal fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener.

Lovens formålsbestemmelse understreger også, at dyreetiske aspekter indgår som et element i nutidens forståelse af god dyrevelfærd. Det betyder også, at det bliver muligt at fastsætte regler, der primært tager hensyn til dyreetik. Det vil sige andre hensyn end at sikre forsvarlig behandling af dyr eller hensynet til dyrs behov, fx aspekter, der kan sikre dyr positive oplevelser.

Den Danske Dyrlægeforening er overordnet tilfreds med udfaldet af den nye Dyrevelfærdslov – især at den nye lov indeholder bestemmelser, der giver ministeren mulighed for at fastsætte regler om katte og forbud mod avl.

- Dette åbner op for, at vi som dyrlæger kan skabe en ny kultur, hvor kattes status højnes, og hvor vi som land kan gribe ind overfor fx avl, der påvirker dyrets velfærd negativt, siger Hanne Knude Palshof, formand for DDD.

Hun understreger, at Dyrevelfærdsloven er en rammelov, som danner grundlag for de artsspecifikke bekendtgørelser, som vil følge i kølvandet på vedtagelsen.

- DDDs fagpolitiske bestyrelser har derfor et stort arbejde foran sig med at sikre, at de regler, som vi har kæmpet for gennem mange år, videreføres og forbedres. Som dyrlæger kan vi medvirke til at sikre de faglige briller på god dyrevelfærd, der er en kompleks størrelse mellem dyrets natur, basale sundhed og følelser.

Se Lov om dyrevelfærd her