Gå til sidens indhold

Ny EU-forordning er en bombe under ansvarligt antibiotikaforbrug i Danmark

Danske dyrlæger tvinges til at øge forbruget af antibiotika, når en ny EU-forordning om veterinærlægemidler træder i kraft pr. 28. januar 2022. Forordningen er en alvorlig tilsidesættelse af danske dyrlægers indsats mod antibiotikaresistens.

Antibiotika Piller

Den ny Veterinærlægemiddelforordning fastsætter, at veterinære lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med markedsføringstilladelsen, dvs. som det fremgår af lægemidlets produktresumé (SPC). Dermed indskrænkes dyrlægers ret til at afvige fra den angivne dosis og behandlingslængde, som er angivet i SPC’et. Det er en realitet, trods en årelang indsats i EU fra både private aktører, Den Danske Dyrlægeforening og senest Fødevarestyrelsen for at bevare retten til at kunne afvige fra produktresuméet.

Meldingen fra EU er klar; det er ikke muligt indenfor lovgivningen at vedtage egne, nationale regler og afvige fra den behandlingslængde, som fremgår af lægemidlets SPC. Det vil i en lang række tilfælde betyde, at der skal skrues op for både dosis og længde af behandling. En forøgelse af antibiotikaforbruget i Danmark er derfor uundgåelig.

DDD ærgrer sig over, at man ikke udviser større tillid til fagligheden og at man ikke anerkender, at flere SPC’er er overhalet af nyere evidens og empirisk viden fra både den humane og den veterinære verden. Blandt fagfæller er der bred enighed om, at tidligere tiders råd om altid at skulle færdiggøre antibiotikabehandlinger i det angivne antal dage, i mange tilfælde ikke længere bør følges og at det i mange tilfælde fagligt set er mere korrekt at afbryde behandlinger, når den kliniske virkning er indtrådt. Dette er en af konklusionerne fra bl.a. Nordisk Råds konference om antimikrobiel resistens, og konklusionerne er bekræftet for det veterinære område af Det Veterinærmedicinske Råd i 2019.

DDD har senest i en artikel i Altinget gjort opmærksom på de udfordringer som implementeringen af den nye forordning medfører på netop dette felt, ligesom DDD har appelleret til politikerne på Christiansborg om at afsøge mulighederne endnu engang for at finde åbninger, der kan sikre den positive udvikling og fokus på reduktion i forbruget af antibiotika, som allerede er i gang i Danmark.

Læs også