Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Ny undersøgelse af online-markedet for salg af hundehvalpe bekræfter problemerne

Overalt i Europa er online-handel med hundehvalpe et stort problem. Stikprøveundersøgelser viser, at op mod 90 % af hvalpene handles enten med falsk id-mærkning, illegalt, syge eller alt for unge. Det bekræfter en ny undersøgelse, der er gennemført på tværs af EU-landene.

COLOURBOX1747345

Online-salg af hundehvalpe er desværre et marked i vækst. Handlen foregår over de europæiske grænser og udfordrer den fysiske kontrol ved grænserne og de enkelte landes lovgivning på området.

Den Danske Dyrlægeforening følger udviklingen på området bl.a. via deltagelse i internationale netværksfora og dialog med Fødevarestyrelsen og dyrlægerne landet over.

Som led i øget fokus på illegal handel med hunde vedtog Europakommissionen i 2018 en koordineret indsats om online-salg (recommendation on an EU Coordinated Control Plan (CCP) on online sales of dogs and cats) mellem de enkelte EU-lande. Danmark valgte at bidrage til den frivillige analyse af markedet ved at undersøge danske online-tjenester med hensyn til salg af hunde og katte over en fire måneder lang periode fra oktober 2018 til februar 2019. Fødevarestyrelsen kontrollerede i denne periode et stort antal annoncer - og samlet set har de deltagende lande fulgt op med kontrol i cirka halvdelen af tilfældene.

Analysens resultater

87 % af de annoncer, der blev kontrolleret i EU, vedrørte hunde og manglede den krævede information om både dyrene og sælger.

I de tilfælde, hvor myndighederne i EU fulgte op med inspektioner, kunne man typisk konstatere følgende problemer:

  • Dyrene var for unge og ikke raske
  • Dyrene var ikke vaccinerede eller behandlede
  • Dyrene havde falsk ID-mærkning
  • Dyrene blev illegalt transporteret til nabolande.

Disse iagttagelser stemmer godt overens med, hvad vi oplever i Danmark som de største udfordringer med illegal import af hundehvalpe.

De deltagende lande har foreslået løsninger for at komme de store problemer til livs, herunder:

  • Uddannelsesmateriale til borgere
  • Krav om guidelines til alle online tjenester vedrørende salg af hunde og katte.

Du finder hele rapporten her: The EU coordinated control plan for the official controls on online sales of dogs and cats: Analysis of the results  

Dyrlægeforeningen arbejder videre med, hvordan vi bedst muligt kan sætte fokus på at bekæmpe den illegale handel med særligt hvalpe i Danmark. DDD vil derfor fortsat være i dialog med bl.a. Fødevarestyrelsen om problemstillingen og om, hvordan vi bedst løser opgaven.

Læs også: Manglende sporbarhed og kontrol giver illegal hundehandel frit spil (DVT nr. 3/2019)