Gå til sidens indhold

Ny vejledning om krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen - herunder mobning og seksuel chikane.

I vejledningen kan arbejdspladser søge oplysninger om, hvad der forstås ved krænkende handlinger. Det handler både om krænkelser mellem ansatte, mellem ansatte og deres ledere – og om hvordan arbejdspladser kan forebygge disse handlinger.

Mange danskere bliver belastet psykisk af deres arbejde. Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser er derfor løbende blevet styrket.

Senest har Arbejdstilsynet fået mulighed for at træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for den ansattes sikkerhed og sundhed. Det betyder, at Arbejdstilsynet nu kan træffe afgørelse, hvis der fx er tale om, at krænkelserne går ud over skiftende personer efter uforudsigeligt mønster eller en enkeltstående, grov krænkelse. Tidligere var det kun muligt at skride ind, hvis der var tale om systematisk mobning eller seksuel chikane over længere tid.

Hent vejledningen