Gå til sidens indhold

Ny veterinærlægemiddelforordning tvinger dyrlæger til at udskrive mere eller mindre medicin end nødvendigt

Når den nye veterinærlægemiddelforordning får virkning fra næste år, er der stor fare for, at årtiers arbejde for at mindske antibiotikaforbruget og udvikling af resistens falder til jorden, mener Den Danske Dyrlægeforening.

DSC 6290

Den 28. januar næste år skal den nye veterinærlægemiddelforordning være implementeret, herunder de bekendtgørelser, der foreskriver den praktiske udmøntning af de nye medicinregler.

Forordningen er meget præcis på en række punkter, som betyder, at dyrlæger til enhver tid skal følge lægemidlets produktresumé (SPC). Dermed vil dyrlægen ikke længere have mulighed for at afkorte eller tilpasse behandlingen ifølge empirisk viden, resistensundersøgelser og nyere evidens. Dyrlægerne er i stedet tvunget til at følge den doseringsmængde og -længde, som er angivet i markedsføringstilladelsen. Det er et problem da mange SPC’er er gamle og ikke baserede på den nyeste viden.

Den Danske Dyrlægeforening frygter, at når dyrlæger tvinges til at følge et behandlingsregime, som dikterer en kortere eller længere behandlingslængde end empirisk viden foreskriver for effekt, vil det betyde, at dyr ikke får den optimale behandling.

DDD ser også en stor risiko for yderligere resistensudvikling blandt både produktionsdyr og familiedyr som følge af ineffektive behandlingsregimer, der dikterer et unødvendigt overforbrug i visse sammenhænge og underbehandling i andre tilfælde.

Samtidig tilsidesætter man den faglighed, som danske dyrlæger dagligt udøver i forbindelse med optimal anvendelse af antibiotika og antiparasitære midler i praksis.

- Mange års arbejde for at anvende antibiotika på den mest forsvarlige måde, går tabt. Der vil være stor risiko for, at det samlede danske antibiotikaforbrug stiger, påpeger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof.  

Læs DDDs høringssvar til udkast til implementering af veterinærlægemiddelforordningen