Gå til sidens indhold

Nyt fra 4-country-møde

Den 3. maj blev det årlige 4-country møde afholdt i Frankfurt. 4-country møderne er et samarbejde mellem dyrlægeforeningerne fra Tyskland, Holland, Frankrig og Danmark, og samarbejdet giver god mulighed for at have faglige samtaler om, hvad der rører sig i forhold til alt fra EU-lovgivning, udbrud af smitsomme sygdomme, foreningspolitik og det veterinære arbejdsmarked.

Status for dyrlægeforeningerne i alle landene er, at det er en udfordring at bevare foreningslysten blandt de yngre dyrlæger. Historisk har det handlet meget om produktionsdyr og lovgivning indenfor det område. I dag kommer der flere og flere familiedyrsdyrlæger og dyrlæger i life science, og de føler ikke helt samme tilhørsforhold til foreningerne. Det blev diskuteret, hvad foreningerne kan gøre for at styrke tilknytningen til medlemmerne, og hvordan man værdisætter det politiske arbejde, som foreningerne laver på medlemmernes vegne. Ofte bliver det ikke bemærket, hvis det lykkes at forhindre eller løse problemer for dyrlægernes arbejdsliv, til gengæld giver det stor opmærksomhed, når der kommer EU-lovgivning som fx VMP (EU veterinærlægemiddelforordningen), hvor foreningerne ikke er i stand til at løse problemet nationalt. Udfordringerne med artikel 106.1 er også blevet hverdag i de andre lande, og der var enighed om, at det store arbejde, som foregår i FVE på baggrund af feedback fra medlemsforeningerne, er yderst vigtigt.

I forlængelse af samtalen om EU-lovgivning blev der talt den kommende reviderede transportforordning. Alle fire foreninger og FVE har givet høringssvar, men udmeldingen fra Bruxelles er, at sagen ligger stille til efter EP-valget. Under punktet dyrevelfærd fremlagde DDDs formand, Hanne Knude Palshof, overskrifterne i dyrevelfærdsaftalen »Sammen om dyrene«, som et bredt flertal i Folketinget står bag, og fortalte om DDDs arbejde med at få lavet et opdateret og dynamisk dyrevelfærdspolitikpapir, hvor alle DDDs faggrupper byder ind med deres to højest prioriterede områder i forhold til at arbejde for bedre dyrevelfærd.

Reduktion af antibiotikaforbruget er stadig et varmt emne i alle fire lande. Der blev talt om gult-kort ordningen, og DDDs formand viste et resume af seneste DANMAP-rapport. Der var generelt en oplevelse hos de andre lande af, at fokus primært er på at nedbringe det veterinære forbrug og kun i lav grad på at nedbringe det humane forbrug.

Holland har problemer med udbrud af Bluetongue (BTV-3). Udbruddet tilbage i 2006-08 var BTV-8, og de stod derfor uden en brugbar vaccine. I april 2024 har de fået en godkendt vaccine fra Spanien, og de er nu i gang med at planlægge en frivillig vaccinationskampagne. Planen er at starte med fårene og derefter kvæget. Den hollandske dyrlægeforening hjælper med oprettelsen af en jobbank, hvor pensionerede og ledige dyrlæger og kandidatstuderende kan melde sig til at hjælpe med vaccinationerne.

Sidste punkt på mødet var en videndeling om dyrlægekædernes betydning for arbejdsmarkedet i de fire lande. Specielt i Tyskland har der været en del protester fra dyreejere over stigende priser, og den tyske dyrlægeforening arbejder derfor med at skabe en øget gennemsigtighed både i forhold til prissætning og udarbejdelse af diagnose- og behandlingsstandarder. Udvalget skal bestå af 5-6 erfarne dyrlæger, og vejledningerne skal udarbejdes med udgangspunkt i aktuel viden fra nyeste studier.

Læs mere om Four-country meetings