Gå til sidens indhold

Nytårsmedicinering: Vær opmærksom på nye regler

Meprobamat kræver fremover dispensation fra Fødevarestyrelsen, for at det kan anvendes til behandling af nyårsangst hos hunde.

Dyrlæger kan ikke længere ordinere Meprobamat uden først at ansøge Fødevarestyrelsen om en magistrel dispensation.

Det vil fortsat være muligt at anvende, udlevere eller ordinere Meprobamat til behandling af angst hos hunde i forbindelse med nytåret, men fremover kun i de tilfælde, hvor det registrerede præparat ikke har tilstrækkelig effekt. Det skyldes en ændring i bilag 2 i Dyrlægebekendtgørelsen.

Til behandling af dyr skal dyrlæger som udgangspunkt anvende lægemidler, der er godkendt til markedsføring. Kaskadereglens sidste led om magistrelle lægemidler finder generelt kun anvendelse, når der ikke er registrerede alternative lægemidler på markedet.

Fødevarestyrelsen oplyser, at der dog kan forekomme situationer, hvor et registreret lægemiddel ikke er egnet til den pågældende behandling, og i disse situationer accepterer Fødevarestyrelsen, at der ordineres et magistrelt lægemiddel, såfremt man har opnået en magistrelt dispensation hertil.

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at der er forskel på Lægemiddelstyrelsens udleveringstilladelser og Fødevarestyrelsens magistrelle dispensationer. En udleveringstilladelse er Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at anvende lægemidler, som er registreret/markedsført i et andet land.