Gå til sidens indhold

OK21 på statens område går nu ind i sin slutfase

Forhandlingerne om de nye overenskomster har været nogen anderledes i år på grund af coronasituationen. Men nu går forhandlingerne ind i den sidste om afgørende fase forud for, at nye overenskomster skal træde i kraft den 1. april.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er i fuld gang: Kravene blev udvekslet i december, og hele januar er brugt på at udfolde og arbejde med kravene i arbejdsgrupper nedsat mellem arbejdsgiverne og de faglige organisationer.

Nu er vi klar til at gå ind i de afgørende forhandlinger. Vi begynder på statens område den 4. februar 2021, og – hvis planen holder – fortsætter forhandlingerne, til vi er færdige.

Blandt de helt afgørende knaster i forhandlingerne er spørgsmålet om økonomien. Coronakrisen har sat tydelige spor i samfundsøkonomien. Lønudviklingen i den private sektor er hårdt ramt, og det har direkte betydning for rammen ved OK21. Vi vil som minimum sikre reallønnen, så lønnen kan følge med de forventede prisstigninger i den kommende periode, men selvfølgelig også efter mere, hvis der er rum til det, enten i form af lønstigninger eller andre forbedringer af overenskomsten.

En anden af de store knaster er arbejdstiden. Vi har et krav om fleksibilitet i arbejdstiden og forudsigelighed i forhold til rammerne for arbejdstiden. Heri ligger også bedre muligheder for selv at tilpasse arbejdslivet og indrette sig efter forskellige faser i arbejdslivet. Arbejdsgiver stiller også krav om fleksibilitet i arbejdstiden, men deres forståelse handler om mere fleksible muligheder for at kunne trække på medarbejderne i forhold til, hvornår og hvor arbejdsopgaverne skal løses.

Da vi forberedte kravene, har medlemmer på området også prioriteret en lang række forbedringer af hverdagen inden for et tema, der under ét kan kaldes et mere bæredygtigt arbejdsliv. Det dækker fx over arbejdsmiljø, seniorer, kompetenceudvikling og tryghed i ansættelsen. De er også stadig på bordet, når de afsluttende forhandlinger går i gang den 4. februar 2021.

I forhold til dyrlægerne i Fødevarestyrelsen har vi rejst flere krav for at indsnævre forventningen til, at dyrlægen står til rådighed på alle tider af døgnet, ligesom vi har påpeget, at der skal gøres en indsats for arbejdsmiljøet. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Fødevarestyrelsen mener dog, at det er spørgsmål, der skal løses lokalt i styrelsen. I forhold til kødkontrollen har arbejdsgiver stillet flere krav, der handler om at fjerne hegnene om dyrlægens arbejdstid – og eftersom vi vil have flere hegn, er der ikke noget, der tyder på, at der sker noget på den front. Der er dog stadig nogle udeståender omkring ulempeydelser og ledelsestillæg på aften- og natarbejde, som vi arbejder med.

Endelig er der sektionslederne i Fødevarestyrelsen, hvor ADO har stillet krav til at forbedre arbejdsbelastningen, arbejdsmiljøet og rekrutteringsproblemerne. I bedste fald ender dette med en arbejdsgruppe, der kan forsøge at analysere sig frem til, hvad der kan iværksættes af forbedrende tiltag. ADO har også stillet krav om, at sektionslederne skal have et tillæg svarende til dyrlægernes rådighedstillæg. Vi håber at finde penge ved det centrale bord til den del.

Men alt er stadig åbent, så vi venter spændt på, at der forhåbentlig kommer en aftale i dagene efter den 4. februar 2021.