Gå til sidens indhold

Opdatering vedrørende norsk hundesygdom

Siden onsdag har Mattilsynet modtaget otte nye meldinger om enkeltstående tilfælde, hvoraf én hund er død.

Det er et omfattende arbejde at systematisere data om de syge hunde og finde årsagen til udbruddet. De norske myndigheder har sendt spørgeskemaer ud til dyrlægerne i Norge, og indtil videre er 60 besvarelser kommet retur. Den foreløbige analyse viser dog stadig ingen sammenhæng mellem de rapporterede tilfælde.

Det er positivt, at der i de fleste tilfælde er bare én syg hund i hundeholdet – derfor mener man ikke, at det er sandsynligt, at der er tale om en meget smitsom sygdom mellem hunde.

Veterinærinstituttet har udelukket flere årsager til udbruddet, men har påvist bakterien Clostridium perfringens hos flere af hundene, uden at man pr. i dag kan sige noget om, om dette er årsagen til symptomerne.

Veterinærinstituttet undersøger nu, hvordan forekomsten af bakterien er i prøver fra raske hunde. Veterinærinstituttet undersøger fremadrettet også Providencia-bakteriefund for at se, om de tilhører samme bakteriestamme, som de allerede isolerede typer. Dette kan afklare, om der er tale om koblede tilfælde, eller om de er enkeltstående.

Samtidig fortsætter man med at undersøge andre mulige kilder og sygdomsårsager.

DDD opretholder ind til videre anbefalingen om, at man kontakter en dyrlæge med det samme, såfremt hunden bliver syg med opkast og blodig diarré, og at man holder sig orienteret om situationen via Mattilsynets hjemmeside og Fødevarestyrelsen i Danmark. DDD vil også løbende opdatere informationen på hjemmesiden.

Det er generelt en god idé at holde hunden i snor i områder, hvor mange hunde færdes, så du kan holde øje med, hvad den snuser til. DDD mener ikke, at der på nuværende tidpunkt er information, der gør, at man skal aflyse træning og legepladser, medmindre der opleves konkrete tilfælde af sygdom blandt de deltagende hunde. Sørg i øvrigt altid for, at din hund er opdateret med vacciner – så er den bedre beskyttet mod diverse vira.