Gå til sidens indhold

Overenskomster på hele det offentlige område i hus

Der er nu indgået forlig om en 3-årig overenskomst på hele det offentlige område, det sidste forlig landede søndag med AC-forliget på det kommunale område.

De enkelte organisationer skal nu tage stilling til det samlede resultat, og det sker i ADO ved at bestyrelsen tager stilling til resultatet og herefter sender det til urafstemning hos medlemmerne.

Urafstemningen vil blive gennemført fra medio marts til og med påske, og i perioden vil der blive afholdt et virtuelt JA TR-møde om indholdet af OK21, formentlig den 18. marts.

På alle områder indeholder resultatet lønforbedringer, der som minimum sikrer medlemmernes realløn de næste 3 år. Der er i perioden forventninger til en inflation på 4,4 procent, og der er aftalt generelle lønstigninger på statens område på 4,42 procent og på det regionale og kommunale område på 5,02 procent.

På statens område skal herudover fremhæves følgende forbedringer:

 • Seniorbonus på 0,8 procent af lønnen fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år med ret til at vælge at konvertere bonus til 2 seniordage om året eller pensionsbidrag
 • Videreførelse af den statslige kompetencefond med en ramme svarende til rammen fra OK18
 • Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen
 • Nye rammer for håndtering af arbejdstid for ansatte på undervisningsområdet i forhold til bedre muligheder for en jævn arbejdsbelastning og sammenhæng mellem opgaver og arbejdstid
 • Forbedringer på universitetsområdet - i barselsvilkår for tidsbegrænset videnskabeligt ansatte, tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram og forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere
 • Forlængelse af lønforløbet for bachelorer
 • Forhøjelse af grundlønnen for kontraktansatte kontorchefer
 • Fortsættelse af lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø
 • Krav om drøftelse med TR om reduktion af sædvanlige opgaver
 • Ny bestemmelse om TRs adgang til lønoplysninger
 • En fælles erfaringsopsamling vedrørende den lokale løndannelse for at drøfte forbedringer af lønsystemet.

Du kan læse om alle forligene her