Gå til sidens indhold

Sådan udvikler din løn sig de næste år

Usikker verdensøkonomi, lavere vækst og faldende arbejdsløshed. Det er, hvad de kommende år byder på ifølge Akademikerne. Se her, hvad det kommer til at betyde for din lønudvikling.

I forbindelse med årsskiftet har Akademikerne i december givet et bud på, hvordan verdensøkonomien vil se ud i fremtiden.

Den dårlige nyhed er, at verdensøkonomien er usikker, og der er udsigt til lavere vækst.

Den gode nyhed er, at vi kan se frem til reallønsfremgang, lavere arbejdsløshed, øget beskæftigelse og samlet set en fornuftig udvikling for den enkeltes købekraft.

Med en forventning om lønstigninger omkring tre procent i både 2020 og 2021 sammenholdt med en forventning om, at forbrugerpriserne kun stiger med det halve, er der plads til en reallønsudvikling omkring halvanden procent. Med uændret forbrugsmønster, vil det give luft i økonomien.

Lavere arbejdsløshed og øget efterspørgsel efter kvalificerede medarbejdere giver desuden bedre muligheder for at skifte job og opnå ekstraordinære lønstigninger ud over det, fremskrivningerne peger på.

Men i forbindelse med jobskifte kan du også tænke ud af boksen. Det vil for mange kunne give et større lønløft at skifte til en mere lukrativ beskæftigelse – at bruge dine talenter og kompetencer et sted, hvor der bliver sat mere pris på dem, og hvor markedsprisen er højere.

Et komplekst regnestykke

Kigger vi tilbage på det forgangne år, er det også værd at bemærke, at årets lønstatistikker for ansatte dyrlæger viser reelle lønstigninger på fire-fem, ja helt op til næsten ti procent for enkelte ansættelses-/aldersgrupper, mens oplysninger fra Danmarks statistik, Nationalbanken mv. kun registrerer stigninger på to en halv procent som et samlet gennemsnit.

Det handler ikke alene om, at dyrlæger har en højere lønstigning end gennemsnittet. Det handler formentlig også om, at der hvert år er en række højtlønnede, der forlader arbejdsmarkedet og går på pension eller kommer på nedsat tid samtidig med, at der er mange unge kandidater, der ansættes på en væsentlig lavere løn.

Denne "systemfejl" i de gennemsnitlige lønninger, som ligger til grund for beregningen af lønstigningerne, er med til at give et skævt billede af, hvor meget din løn skal stige for at følge med dine kolleger på arbejdsmarkedet.

Netop derfor arbejder vi i lønstatistikken for ADO-medlemmer med en "reel" lønstigning. Dermed får vi et mere retvisende billede af virkeligheden.

Og det viser, at reallønnen for det typiske privatansatte ADO-medlem reelt vil kunne stige med mere end tre procent – og måske endnu mere i 2020 og 2021.

Fremtiden ser altså umiddelbart lys ud på lønfronten.

Du kan selv være med til at fremme din lønudvikling yderligere gennem lønforhandlinger og ikke mindst gennem et muligt lukrativt jobskifte. Det er faktisk meget informativt og inspirerende at se på lønniveauerne på de forskellige ansættelsesområder.

Første skridt er at bruge mere tid på ADOs forskellige lønstatistikker, hvor du kan væbne dig med gode argumenter.

Du kan også altid ringe til sekretariatet, hvis du har brug for hjælp til din lønforhandling. 

Du kan også læse mere om tips til lønforhandling og forventningerne til udviklingen i landets økonomi på DDDs hjemmeside. Attraktive lønstigninger kommer ikke af sig selv.

Lønudvikling 2018-2021
Anm.: For DØR er 2021 gennemsnittet for perioden 2021-2025. Kilde: DØRS: Dansk Økonomi, efterår 2019, NB: Prognose, september 2019 samt FH: Økonomiske Prognose, november 2019.