Gå til sidens indhold

Skønt, at dyrlæger også er omfattet af den nye pensionsaftale

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er blevet enige om ændringer af seniorpensionen. Aftalen tager højde for, at der i alle erhvervsgrupper findes medarbejdere, der risikerer nedslidning. Det giver også ADOs medlemmer mulighed for at gå tidligere på pension, hvis ikke helbredet holder.
 
- Jeg synes stadig, det vigtigste må være, at arbejdsmarkedet indrettes på en sådan måde, at vi undgår både den fysiske og den psykiske nedslidning, siger formand for Ansatte Dyrlægers Organisation, Ida Tingman Møller.

- Jeg glæder mig samtidig over, at der også er indgået en aftale om at afsætte 100 millioner til forebyggelse af nedslidning.
 
Aftalen om seniorpension betyder, at hvis man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen efter 20-25 år på arbejdsmarkedet, får vedkommende ret til tidligere pension.

Det er stadig uvist, hvordan den nye seniorpension konkret skal administreres. Et af de nye elementer er, at arbejdsevnen skal vurderes i forhold til det seneste job uanset branche.

- Jeg synes, det er meget positivt, at der tages højde for, hvilken branche man kommer fra, og jeg håber, at den nye ordning vil betyde, at den enkelte slipper for de mange opslidende arbejdsprøvninger, siger formanden for ADO.

Fakta
Man har ret til seniorpension, hvis man lever op til følgende krav:

  • Har 6 år eller mindre til folkepension. Tidspunktet for ret til seniorpension følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
  • Har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved langvarig arbejdsmarkedstilknytning forstås 20-25 års sammenlagt beskæftigelse, hvor en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer opgøres som fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsbeskæftigelse kan omregnes forholdsmæssigt til fuldtidsbeskæftigelse.
  • Har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre. Arbejdsevnen vurderes i forhold til seneste job uanset branche. Der skal alene foretages en vurdering af borgerens nuværende arbejdsevne. Det betyder, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde fx i butik.

Læs hele aftalen hos Beskæftigelsesministeriet