Gå til sidens indhold

Status på DDDs COVID-19-indsats vedrørende mink

Den Danske Dyrlægeforenings politiske ledelse holder løbende møder med Fødevarestyrelsen og veterinærdirektøren for at sikre størst mulig indflydelse på håndteringen af COVID-19 i mink – herunder strategien for nedslagning.

DSC 0023

Den Danske Dyrlægeforenings politiske ledelse holder løbende møder med Fødevarestyrelsen og veterinærdirektøren for at sikre størst mulig indflydelse på håndteringen af COVID-19 i mink – herunder strategien for nedslagning.

Processen kan imidlertid ikke sammenlignes med en normal sanering af husdyrbesætninger, idet der også skal tages hensyn til risikoen for human smitte. Således skal man se indsatsen mod COVID-19 i mink i et One Health-perspektiv.

Den Danske Dyrlægeforening har blandt andet udfordret beslutningstagerne i forhold til forsigtighedsprincippet versus risikoanalyser. Og svaret er, at hvor der ikke kan laves valide risikoanalyser, vælges forsigtighedsprincippet, fordi det i værste fald er folkesundheden, der står på spil.

Dyrlægeforeningen følger løbende op på den tætte kontakt til myndigheder og forskningsinstitutioner. Selvom vi nok kunne anvise andre veje, har vi desværre ikke evidensbaseret grundlag for, at det ikke vil påvirke folkesundheden, hvis vi skulle ændre den igangværende saneringsstrategi på minkområdet. Vi bakker derfor fortsat op om sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip, men mener, at det på daglig basis bør revurderes, efterhånden som der kommer ny indsigt.