Gå til sidens indhold

Større fokus på sportshestes velfærd

Det Dyreetiske Råd har offentliggjort en udtalelse om brug af heste til sport. Det Dyreetiske Råd håber med denne udtalelse at kunne bidrage til en evaluering og nytænkning af brugen af heste til sport. DDD hilser evalueringen af hestesportens praksis velkommen: - Der er uden tvivl plads til forbedringer i sporten, siger formand for Faggruppe Heste, Ginnie Holmes Hørning.

COLOURBOX38691115

Sportsheste kan være under pres både fysisk og mentalt som følge af menneskers sportslige ambitioner og økonomiske interesser. Anvendelsen af heste til sportslige formål indebærer en risiko for, at heste presses og begrænses på måder, der kan kompromittere deres velfærd.

Det udtaler Det Dyretiske Råd, der af den grund mener, at der er behov for at sætte mere fokus på, hvordan heste kan anvendes til sport samtidig med, at deres velfærd i højere grad prioriteres og tilgodeses efter nutidens normer og evidens.

I udtalelsen fra Det Dyretiske Råd fokuseres der på hestens holdbarhed, opstaldning, samt træning og konkurrencer. Og Rådet fremsætter både generelle overvejelser og en række konkrete anbefalinger, blandt andet i forhold til uddannelse, aldersgrænser for hestes deltagelse i konkurrencer, opstaldning, træning, brug af udstyr, transport, overvågning og kontrol ved konkurrencer, samt registrering af skader, medicinering og kirurgiske indgreb.

Dyrlægeforeningen hilser udtalelsen fra Det Dyreetiske råd velkommen.

- Det er en meget omfattende og gennemarbejdet udtalelse, der peger på nogle væsentlige udfordringer i hestesporten, som kan forbedres for at sikre bedre velfærd for dyrene. Som hestedyrlæger er vores fremmeste opgave at fokusere på hestens sundhed og velfærd. Der, hvor vi som dyrlæger kan bidrage, er blandt andet omkring uddannelse, oplysning og kontrol samt skade- og behandlingsregistrering, siger formand for DDDs Faggruppe Heste, Ginnie Holmes Hørning.

Faggruppe Heste vil arbejde seriøst med udtalelsen for at fremme hestevelfærden og herunder drøfte indholdet af udtalelsen med branchens øvrige aktører.

Læs udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd