Gå til sidens indhold

Stort ja til OK21-forlig

Overenskomstforligene for de offentligt ansatte har været til afstemning hos medlemmerne og er nu også godkendt af ADOs forhandlingspartnere. Dermed er der lønstigninger og indsats for bedre arbejdsmiljø på vej til ADOere i staten, kommuner og regioner de kommende tre år.

Tidligere på foråret blev der indgået generelle overenskomstforlig på både det statslige og kommunale/regionale område og desuden specifikke forlig for AC-organisationer på de to områder.

Forligene har nu været til urafstemning hos ADOs medlemmer, hvor 93,4 procent af de deltagende har stemt ja til de nye overenskomster. ADO stemmer sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne, og Akademikerne har samlet stemt ja til overenskomstforligene med en fordeling på 95,5 procent, der har stemt ja, og 4,5 procent, der har stemt nej. Stemmedeltagelse for de akademiske organisationer var på 34 procent, hvilket er lavere end ved de meget omtalte overenskomstforhandlinger i 2018, men er en fremgang i forhold til den foregående forhandling i 2015.

ADOs bestyrelse anbefalede medlemmerne at stemme ja til overenskomstforligene. Bestyrelsen har lagt vægt på, at det er lykkedes at komme i mål med et godt og balanceret resultat i en meget vanskelig tid, hvor vi lever med de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

Forligene på statens, det regionale og det kommunale område er forskelligt sammensat, herunder i forhold til forventninger til den lokale lønudvikling og til udmøntningen fra reguleringsordningen i den treårige periode. ADO har opnået lønforbedringer, der som minimum vil sikre reallønnen for alle medlemmer de næste tre år. Der er i perioden forventninger til en inflation på 4,4 procent, og der er aftalt generelle lønstigninger på statens område på 4,42 procent og 5,02 procent på det regionale og kommunale område.

ADO er også lykkedes med en række forbedringer af overenskomsten, der vil komme medlemmerne til gavn i deres arbejdsliv, trods små forventninger til dette. Blandt andet kommer der en ny seniorbonusordning, som giver mulighed for at vælge frihed frem for udbetaling, og på universitetsområdet er der forbedringer i barselsvilkår for tidsbegrænset videnskabeligt ansatte, tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram samt forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere. Derudover er lønniveauet for chefer i løngruppe 1 (fx kødkontrolchefer og kontorchefer) hævet.

Det lykkedes desværre ikke at komme igennem med kravet om øget fleksibilitet i arbejdstiden og bedre hegn om arbejdstiden – her mødte ADO en meget stejl arbejdsgiver, både i forhold til den akademiske overenskomst og i forhold til spørgsmål, der kun vedrørte Fødevarestyrelsen.

På statens område skal herudover fremhæves følgende forbedringer:

• Seniorbonus på 0,8 procent af lønnen fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år, med ret til at vælge at konvertere bonus til to seniordage om året eller pensionsbidrag.
• Videreførelse af den statslige kompetencefond med en ramme svarende til rammen fra OK18.
• Projekt om introforløb for nyuddannede akademikere i staten.
• Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen.
• Forbedringer på universitetsområdet – i barselsvilkår for tidsbegrænset videnskabeligt ansatte, tillæg til lektorer i forfremmelsesprogram og forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere.
• Forhøjelse af grundlønnen for kontraktansatte kontorchefer.
• Fortsættelse af lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø.
• Krav om drøftelse med TR om reduktion af sædvanlige opgaver.
• Ny bestemmelse om TRs adgang til lønoplysninger.
• Videreudvikling af statens nye lønsystemer – en fælles erfaringsopsamling om den lokale løndannelse for at drøfte forbedringer af lønsystemet.

På det kommunale og det regionale område skal fremhæves:

• Styrket seniorpolitisk indsats
• Styrket arbejdsmiljøpolitisk indsats
• Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftale
• Ny kommunal og regional kompetencefond
• Projekt om introforløb for nyuddannede
• Højere slutlønninger for løntrin 7 og 8 og for special- og chefkonsulenter
• Forhøjelse af pensionsprocenten
• På det regionale område er der indført en seniorbonus på 0,8 procent af lønnen fra det 62. år og med ret til at vælge at konvertere til to årlige seniorfridage eller pensionsbidrag.

Læs den samlede redegørelse fra Akademikerne opdelt på statens, kommunernes og regionernes område her, og find mere om OK21 på DDDs hjemmeside, herunder de fulde forligstekster.