Gå til sidens indhold

Tilbagemelding efter drøftelse med Fødevarestyrelsen

EU-forordningen om veterinærmidler, som trådte i kraft 28. januar i år, har fået massiv medieopmærksomhed og massiv kritik fra dyrlæger og fra politikere i både Bruxelles og på Christiansborg. Den Danske Dyrlægeforening har torsdag 17. februar 2022 holdt møde med Fødevarestyrelsens øverste ledelse om de uheldige konsekvenser, som forordningen har i Danmark.

Demo4

Dyrlægeforeningens medlemmer har givet rigtig mange konstruktive tilbagemeldinger. Overfor Fødevarestyrelsen har DDD særligt fremhævet de uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til følgende områder: De generelle udfordringer i forhold til at følge SPCerne og samtidig overholde dyrevelfærdsloven og sikre tilstrækkelig smertedækning. Udfordringerne med lægemidler som bruges ifølge kaskadereglen. Krav om udleveringstilladelser, sikring af dyrlægernes arbejdssikkerhed, risiko for overmedicinering og stigende antibiotikaforbrug, samt kravet om medicinhåndteringskurser til kaninejere.

Stor imødekommenhed

Fødevarestyrelsen anerkender, at en del af forordningen umiddelbart kan få uhensigtsmæssige konsekvenser under danske forhold. Og styrelsen har en meget lyttende og positiv indstilling til at ville finde løsninger sammen med dyrlægerne. Parallelt er styrelsen optaget af at besvare de mange spørgsmål, som Dyrlægeforeningen har sendt på vegne af medlemmer og fra mange praktiserende dyrlæger i øvrigt – styrelsen opdaterer også løbende FAQ og vejledninger, som DDD bidrager til at formidle.

- Jeg oplever, at Fødevarestyrelsen som øverste tilsynsmyndighed er meget imødekommende og åbne overfor vores konkrete udfordringer. Derfor er jeg også overbevist om, at ingen i løbet af det næste halve års tid skal frygte bødestraf og påtale i forhold til den nye forordning, siger Hanne Knude Palshof, formand for DDD og tilføjer:

- Som dyrlæger skal vi naturligvis primært overholde dyrlægeløftet. Det ved Fødevarestyrelsen også, så hvis vores faglighed kræver, at vi fx må sætte dyrevelfærden over forordningen, skal vi naturligvis følge vores faglighed og kunne argumentere for det i vores journaler.

Denne opfattelse understøtter Fødevarestyrelsens kontorchef for veterinærmedicin, Christian Strøyer, der har stor forståelse for dyrlægernes udfordringer:

- Det er et godt pejlemærke for danske dyrlæger at tage afsæt i dyrlægeløftet, hvis man konkret bliver udfordret i en behandlingssituation. Som tilsynsmyndighed kan vi dog ikke juridisk give carte blanche til at overtræde nogen form for lovgivning eller pege på, at en lovgivning står over en anden. Omvendt er sund fornuft og faglige pejlemærker altid en god rettesnor for dyrlæger, påpeger Christian Strøyer.

Ligesom det er almindelig praksis ved indførelse af andre typer af forordninger, vil der også være en overgangsperiode for implementeringen af veterinærlægemiddelforordningen.

- Det er helt almindelig praksis i Fødevarestyrelsen, at vi i en periode viser conduite og bruger den første tid på at vejlede om nye regler og formidle viden. Vi har ikke for vane straks at stange strenge bøder ud, og vi har en stor interesse i, at alle kommer godt i mål, når lovgivningen ændres, siger Nikolaj Veje, direktør i Fødevarestyrelsen.

Fødevareminister Rasmus Prehn tager også dyrlægernes bekymring med stor alvor og har allerede kontaktet EU-kommissæren og vil inddrage sine ministerkollegaer i EU i videre drøftelser af særligt problemstillingerne knyttet til antibiotika og risikoen for, at forbruget i Danmark stiger som resultat af forordningen.

Det forventes indenfor kort tid at stå klart, om det er muligt at finde nationale løsninger på den problemstilling, og Dyrlægeforeningen vil naturligvis følge den proces tæt og ligeledes følge op med Fødevarestyrelsen på et kommende møde.

Særlige udfordringer med kælekaniner

Under mødet mellem DDD og Fødevarestyrelsen kom det også frem, at Fødevarestyrelsen har givet tilsagn om at se på, om det er muligt at tilpasse reglen om det forkætrede medicinhåndteringskursus til kaninejere. En mulig løsning er, at dyrlæger fremover skal sikre vejledning af dyreejere forud for medicinering i hjemmet.

Samtidig lover styrelsen at se positivt på, om kaninproblematikken på sigt helt kan løses ved fx at indføre mærkning og registrering af kaniner, så de kan udelukkes fra konsum, som det er tilfældet i dag for heste. Dette kræver ifølge Fødevarestyrelsen noget af en juridisk armlægning, da der er tale om EU-lovgivning, som er møntet på at sikre fødevaresikkerheden, men der er samtidig enighed om, at de gældende regler, der har til formål at sikre, at kælekaniner ikke indgår i fødevareproduktion, ikke giver meget mening i en dansk kontekst. Her holdes kaniner jo primært som kæledyr.

Dyrlægeforeningen og Fødevarestyrelsen mødes igen torsdag 24. februar til et opfølgende møde.

DDD vil løbende orientere om, hvordan forordningen implementeres herhjemme og hos vores naboer, ligesom DDD følger de politiske processer, som forhåbentlig vil resultere i, at de uheldige konsekvenser reduceres.

Hold øje med Dyrlægeforeningens website om veterinærlægemiddelforordningen, som opdateres løbende