Gå til sidens indhold

Tillykke til den nye regering

Der er lagt op til en spændende retning for Danmark.

Den Danske Dyrlægeforening glæder sig til samarbejdet med den nye regering og har med stor interesse læst regeringsgrundlaget, hvor der er flere positive ting, der springer i øjnene. 

Først og fremmest hæfter vi os ved, at man specifikt vil have fokus på at undgå overimplementering af EU-regler, der er unødigt restriktive for det danske erhvervsliv. Selvom veterinærlægemiddelforordningen jo ikke nævnes direkte, tyder noget på, at vores hårde arbejde med at råbe den tidligere regering op ikke har været forgæves!

I det hele taget synes der at være en villighed til at tage et opgør med de EU-regler, der kolliderer med den danske model, eller som rammer erhvervslivet uhensigtsmæssigt. Det hilser vi bestemt velkommen. Vi kommer til at fortsætte dialogen, så snart de nye ministre er landet på taburetterne.

Derudover glæder det DDD at læse, at den nye regering vil sikre dyrevelfærden i naturnationalparkerne yderligere samt genoverveje dispensationsmuligheden for dyrevelfærdsloven. Man vil også etablere lokale bestyrelser med relevante medlemmer til at holde styr på de respektive parker. Her kommer DDD naturligvis til at fortsætte arbejdet for at øge og sikre dyrlægers indflydelse, så dyrene i naturnationalparkerne kan få nytte af dyrlægernes viden.

Desværre lægges der også op til at skære i uddannelsessystemet. Vores universitetsuddannelser er stærkt pressede i forvejen, og veterinærstudiets curriculum er presset ind på bare 5½ år – det må ikke yderligere forringes. Danmarks fremtidige udvikling indenfor life science og One Health skal baseres på højtuddannede internationalt arbejdende kandidater. Dyrlægeforeningen vil derfor følge dette område tæt og minde regeringen om, at hvis den ønsker at styrke life science, som den skriver i grundlaget, så skal uddannelsen følge med.

Der er dog alt i alt lagt op til en spændende retning for Danmark, og DDD glæder sig til det kommende samarbejde med at fremtidssikre dyrevelfærden og dyrlægers arbejdsvilkår.