Gå til sidens indhold

Uens antibiotikaanbefalinger til grise skaber forvirring

Opdaterede anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om brugen af antibiotika til husdyr adskiller sig på flere væsentlige punkter fra de danske anbefalinger. Den Danske Dyrlægeforening mener, at de danske retningslinjer for antibiotikabehandling af grise og vægtningen i gult kort-ordningen bør revideres hurtigst muligt for at undgå forvirring og udvikling af antibiotikaresistens.

DSC_2711.JPG

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, er kommet med nye retningslinjer for brugen af forskellige antibiotikatyper til husdyr. Antibiotikatyperne er rangeret i fire kategorier under hensyntagen til risikoen for folkesundheden, når de bruges til dyr, mulig udvikling af resistens samt behovet for at bruge lægemidlerne til syge dyr.

De europæiske anbefalinger adskiller sig på flere områder fra de danske anbefalinger til grise. Det er forvirrende, at der er forskellige anbefalinger, mener formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof.

- EU-vejledningen adskiller sig i forhold til Fødevarestyrelsens vejledning blandt andet i forhold til aminoglycosider, herunder neomycin, tiamulin, tylosin og florfenikol. Den største forskel er i forhold til tetracykliner, siger Hanne Knude Palshof og henviser til, at nyere dansk forskning også underbygger, at der ikke er baggrund for, at tetracyklin skal vægte 1,5 i gult kort-regnskabet og dermed tvinger forbruget over på andre stoffer, som EMA vurderer er mere kritiske i forhold til mennesker.

Den Danske Dyrlægeforening mener, at der bør være overensstemmelse mellem de danske retningslinjer og resten af EU.

- Udover at det skaber forvirring, betyder forskellen i placeringen af tetracyklin, og deraf vægtningen i gult kort også, at man ikke har mulighed for at anvende et lægemiddel, som EMA betragter som fagligt forsvarligt, men er tvunget til at bruge præparater, der er mere kritiske i forhold til mulig udvikling af antibiotikaresistens. Det er rigtigt ærgerligt – og bestemt ikke i hverken dyrenes eller folkesundhedens interesse, siger Hanne Knude Palshof.

DDD indbyder Fødevarestyrelsen til hurtigst muligt at begynde arbejdet med at revidere de danske anbefalinger, så det kommer til at afspejle EMAs retningslinjer og den videnskabelige dokumentation på området i øvrigt.

EUs rangering af antibiotika i 4 kategorier

Kategori A inkluderer antibiotika, der i øjeblikket ikke er godkendt i veterinærmedicin i EU. Disse lægemidler må ikke bruges til fødevareproducerende dyr - kun under ekstraordinære omstændigheder.
Kategori B henviser til quinoloner, 3. og 4. generation af cephalosporiner og polymyxiner. Antibiotika i denne kategori er kritisk vigtige i humanmedicin, og deres anvendelse til dyr bør begrænses til at mindske risikoen for folkesundheden.
Kategori C dækker antibiotika, hvor alternativer inden for humanmedicin findes i EU, men kun få alternativer er tilgængelige i visse veterinære indikationer. Disse antibiotika bør kun bruges, når der ikke er antimikrobielle stoffer i kategori D, der ville være klinisk effektive.
Kategori D inkluderer antibiotika, der skal bruges som førstelinjebehandlinger, når det er muligt. Disse antibiotika kan bruges til dyr på en forsigtig måde. Dette betyder, at unødvendig brug og lange behandlingsperioder bør undgås, og gruppebehandling bør begrænses til situationer, hvor individuel behandling ikke er mulig.

Se EMAs infografik om de 4 antibiotikakategorier