Gå til sidens indhold

Uholdbart krav om kryptering, så længe der ikke er adgang til en veterinær receptserver

Recepter på mail skal sendes via en krypteret forbindelse. Sådan står der i bekendtgørelsen om recepter, som træder i kraft 1. juli 2022. Men det er ikke en holdbar løsning, mener Den Danske Dyrlægeforening. Dét, der er brug for, er en veterinær receptserver.

Det er både usikkert og håbløst forældet, at dyrlæger kan være tvunget til at finde receptblokken frem, faxe eller printe recepten til kunden og skrive under med håndskrift, når de efter den 30. juni skal udskrive medicin til dyr. Alternativt kan dyrlægerne tilmelde sig en af de private tjenester, der tilbyder at sende recepter til visse apoteker.

Ikke desto mindre er det de muligheder, landets dyrlæger har, når de fra den 1. juli skal ordinere medicin til dyr.

DDD har gentagne gange givet udtryk for, at alle dyrlæger bør stilles lige, og ordningen om fremsendelse via almindelig mail bør opretholdes, så længe der endnu ikke er adgang til en veterinær receptserver svarende til den humane.

Lægemiddelstyrelsen har imidlertid ikke ønsket at imødekomme dette.

DDD har overfor Lægemiddelstyrelsen påpeget, at der fortsat er udfordringer med fremsendelse og modtagelse af krypterede mails mellem dyrlæger og apoteker. Samtidig er det i bekendtgørelsen ikke nærmere udspecificeret, hvilke konkrete krav der stilles til kryptering, og derfor har Lægemiddelstyrelsen præciseret disse i et brev til blandt andre DDD og Apotekerforeningen.

I brevet har Lægemiddelstyrelsen beskrevet, hvad der er tilstrækkeligt for at sikre, at en dyrlægerecept i pdf-format sendes via sikker krypteret mail (se boks). DDD opfordrer derfor medlemmerne til at kontakte deres udbyder for at afklare, om de relevante systemer lever op til Lægemiddelstyrelsens fortolkning.

Hvad Lægemiddelstyrelsen skriver om sikker mail

"På baggrund af Datatilsynets generelle anbefalinger er det Lægemiddelstyrelsens opfattelse, at brug af kryptering på transportlaget i form af TLS version 1.2 er tilstrækkeligt til at opfylde kravet om kryptering i receptbekendtgørelsens §53. Kravet kan sikres overholdt ved at afsender benytter "Forced TLS", hvor mailen kun leveres til modtager, hvis hele forsendelsen håndteres via TLS version 1.2. Det er dog efter Lægemiddelstyrelsen opfattelse ikke i strid med receptbekendtgørelsens § 53, at benytte "Opportunistisk TLS"."

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er TLS-version 1.2 en udbredt benyttet standard på mange mailservere, og styrelsen opfordrer derfor til, at dyrlæger og apotekere samt forhandlere opsøger deres vanlige it-support og -leverandører for hjælp med at afklare, om de fornødne krav til kryptering overholdes.

Gå eventuelt ind under "indstillinger" og find "sikkerhedsniveau", hvor det fremgår, hvilken sikkerhed mail modtages og afsendes med. Hvis ikke det fremgår der, skal man kontakte sin udbyder.

Opdateret 27. juni med information om sikkerhedsniveau.

Veterinær receptserver

DDD ser frem til, at der i løbet af de kommende måneder vil falde klarhed over Lægemiddelstyrelsens ressourcetildeling til en veterinær receptserver.

DDD har således gennem hele processen understøttet styrelsen med informationer, og senest har dyrlæger landet over bidraget ved at besvare en undersøgelse om tidsforbrug ved receptordination via de eksisterende muligheder.

DDD forventer at kunne bringe mere information om udfaldet af denne undersøgelse inden længe.

Se brevet fra Lægemiddelstyrelsen her

Læs receptbekendtgørelsen her

 

Derfor vil DDD have en receptserver til ordinering af medicin til dyr

  • Receptoplysninger overføres på den mest sikre og effektive måde mellem dyrlæge og apotek
  • Færre indtastningsfejl på fx varegruppe og dosis
  • Færre indberetningsfejl til VetStat
  • Lettere arbejdsgang hos dyrlæge
  • Lettere arbejdsgang hos apoteket
  • Forhindrer forfalskninger
  • Forhindrer videresalg af recepter
  • Forhindrer snyd med "bortkomne" recepter
  • Naturligt skridt i forhold til digitaliseringen i samfundet
  • Ensartede vilkår for alle dyrlæger og dyreejere.