Gå til sidens indhold

Urimeligt, at dyrlæger tvinges til at udlevere eget cpr-nummer

I forbindelse med ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering har DDD benyttet lejligheden til endnu engang af gøre indsigelser mod, at dyrlæger skal udlevere cpr-nummer ved udlevering af recepter på visse lægemidler og opfordre til en veterinær receptserver.

Ændringerne i bekendtgørelsen omfatter primært Medicinkortet, og kun få ændringer vedrørende dyrlægerecepter.

Dyrlægeforeningen stiller sig overordnet positivt over for ændringerne om dyrlægerecepter, hvilket bl.a. betyder, at recepterne kun må indeholde nødvendige oplysninger. Men det er helt urimeligt, at der ikke findes en veterinær receptserver, der på samme måde som på humanområdet samler alle recepter, der ikke er udstedt på papir, i et sikkert system.

Den manglende receptserver tvinger praktiserende dyrlæger til utidssvarende at indtelefonere recepter til apotekerne. Dette, fordi apotekerne ikke kan håndtere krypterede mails fra dyrlæger, og fordi de fleste dyrlæger og apoteker for længst har udfaset brugen af telefax. Paradoksalt er indtelefonering af recepter heller ikke i tråd med bekendtgørelsen, der præciserer, at det kun bør ske, når særlige forhold taler for det.

Dernæst finder DDD det helt uacceptabelt, at dyrlæger jævnfør bekendtgørelsen er nødsaget til at udlevere eget cpr-nummer på papirrecept til klienten. Dyrlægen har i den pågældende situation ingen mulighed for at beskytte dette eller sit autorisationsnummer mod misbrug bl.a. som følge af, at apotekerne ikke kan håndtere krypterede mails.

Vi mener i dette tilfælde, at der skabes stor ulighed imellem, hvordan man i lovgivningen beskytter humanlægers cpr-nummer i forhold til dyrlægers, idet det fremgår af bekendtgørelsen, at "Apoteket skal på forlangende udlevere ekspederede receptblanketter til medicinbrugeren. Hvis en recept indeholder receptudsteders cpr-nummer, skal dette slettes, inden receptblanketten udleveres."

En veterinær receptserver vil lig humaserveren være en stor styrke for både de praktiserende dyrlæger, apotekere og forbrugeren, idet den bl.a. øger lægemiddelsikkerheden samt beskyttelsen af personoplysninger.

Læs DDDs høringssvar