Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Vedtægtsændring: DA vil afskaffe det personlige medlemskab

Med et forslag til vedtægtsændringer tager Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening på generalforsamlingen til oktober skridtet fuldt ud og lægger op til at afskaffe det personlige medlemskab. Hvis der er opbakning til forslaget, vil virksomhedsmedlemskabet fremover gælde som det eneste.


Siden indførelsen af Dyrlægeforeningens nuværende struktur i 2016 har DA været baseret på virksomhedsmedlemskaber. Og samtidigt har dyrlæger, der er tilknyttet virksomhederne som ejere eller tidligere ejere, kunnet være personlige medlemmer af DA – dog uden stemmeret. DAs kontingentindtægter kommer udelukkende fra virksomhederne.

DAs bestyrelse mener, at det nu er tid til at tage det fulde skridt og blive en rendyrket arbejdsgiverforening, hvor medlemsskaren er virksomheder og ikke personer. Det vil sige, at det udelukkende er virksomheder med et CVR-nummer, der kan optages som medlemmer i DA og ikke privatpersoner.

- DA har længe ønsket at afskaffe det personlige medlemskab, der er lidt af et rudiment af den gamle måde at tænke medlemsstruktur i hele enhedsforeningen, siger formand for DA, Mikkel Markussen.

- Da den nuværende struktur blev skabt i sin tid, havde man måske ikke fantasi til at se, hvordan det ville udvikle sig med medlemsstrukturen i DA. Og nu mener vi, at tiden er kommet til at tage det fulde skridt i forhold til at flage, at vi er en forening for virksomheder – det vil sige, at det er virksomhedsmedlemskabet, der gælder som det eneste.

DA ønsker at rydde op i den misforståelse, at personlige DA-medlemmer, som ikke ejer virksomheder, kan gå til DA for at få råd om deres egne vilkår, fx løn- og ansættelsesforhold, kontrakt mv.

- Der er medlemmer, som har troet, at vi var deres fagforening. De har i princippet aldrig hørt til i en arbejdsgiverforening, fordi en arbejdsgiverforening per definition altid varetager en arbejdsgivers synspunkt i et ethvert ansættelsesforhold, siger Mikkel Markussen.

Rådgivning til virksomhedsrepræsentanter

Ifølge DA-formanden vil langt de fleste nuværende personlige medlemmer fortsat være tilknyttet DA via deres virksomhed, uanset om man driver enkeltmands- eller gruppepraksis, med eller uden ansatte – som selskab, I/S eller enkeltmandsvirksomhed mv.

- Men har man solgt sin praksis og nu arbejder i den som lønmodtager, skal man være opmærksom på, at DA er virksomhedens og dermed arbejdsgiverens forening. Det betyder, at man skal melde sig ind i fx den nye Veterinær Lederforening (VeL), der er undervejs, eller ADO for at få bistand og rådgivning om egne ansættelsesvilkår og kontraktforhold, siger DA-formanden og tilføjer:

- Tidligere praksisejere, som nu er ansat med lederansvar, kan fortsat søge rådgivning i DA på vegne af de virksomheder, de repræsenterer - ligesom fx en HR-chef eller en mellemleder-VSP kan gøre det. Tilsvarende kan lønmodtagere, som driver egen virksomhed på deltidsbasis ved siden af deres job, fremover melde deres virksomhed ind i DA, upåagtet at de som personer måske samtidigt er medlemmer af ADO, VeL eller noget helt tredje. Dermed får man adgang til DAs medlemstilbud – blandt andet rådgivning, kollektive forsikringsordninger og kurser.

For alle veterinære virksomheder

Med forslaget til vedtægtsændringer vil DA også åbne op for, at hele spektret af veterinære virksomheder kan melde sig ind i DA modsat i dag, hvor foreningen er forbeholdt klinisk praksis. Det kan være relaterede virksomheder inden for det veterinære område – fx virksomheder inden for forskning og udvikling, serviceleverandører, udlejning af udstyr, mv.

Forslaget til nye vedtægter indeholder også en grad af mindretalsbeskyttelse.

- Det betyder, at ingen virksomheder kan vækste eller konsolidere sig til en majoritet eller for den sags skyld en urimelig dominans i foreningen. Forslaget lægger dog ikke op til, at nogen virksomheder får reduceret deres stemmevægt i forhold til, hvilken indflydelse de har i dag, understreger Mikkel Markussen.

Konsekvenser af forslag til vedtægtsændringer

DAs forslag til vedtægtsændringer skal besluttes på generalforsamling lørdag den 7. oktober 2023 i Odense.

Hvis forslaget stemmes igennem, bortfalder det personlige medlemskab. Det betyder, at:

  • Pensionister vil ikke længere kunne være medlemmer af DA.
  • Er man lønmodtager, forudsætter DDD-medlemskab, at man samtidig er medlem af enten ADO eller VeL – dette gælder også for forhenværende virksomhedsejere.
  • Dyrlæger, som er selvstændige/virksomhedsejere fortsætter automatisk som personlige medlemmer af DDD.
  • Hidtidige personlige medlemmer af DA kan ikke uden videre overføres til VeL eller ADO. Man skal aktivt melde sig ind i foreningerne.