Gå til sidens indhold

Veterinærmedicin: Mulighed for at dispensere fra gældende regler ved forsyningsvanskeligheder

Lægemiddelstyrelsen har tilkendegivet, at der muligvis kan dispenseres fra reglerne om opsplitning af lægemidler, hvis der som følge af COVID-19-pandemien opstår forsyningsproblemer med et veterinært lægemiddel. Det kræver dog i alle tilfælde først grønt lys fra Lægemiddelstyrelsen.

COLOURBOX5097961

Den Danske Dyrlægeforening har undersøgt, hvorvidt Lægemiddelstyrelsen tillader, at der kan dispenseres midlertidigt fra lovgivningen om opsplitning af lægemidler, hvis der som følge af COVID-19-pandemien opstår forsyningsvanskeligheder med et veterinært lægemiddel. Altså – om dyrlæger kan opsplitte andre pakningsstørrelser og samtidig fritages for de dokumentationskrav, som kræves i bekendtgørelsen.

Et eksempel på ovenstående kan være: Hvis oral suspension af et smertestillende middel er i restordre, ønsker dyrlægen at opsplitte en større pakning af tabletter af samme smertestillende middel, så der kun udleveres den mindst mulige, men nødvendige dosis, der er mulig, uden at bryde inderpakningen.

Tilbagemeldingen fra Lægemiddelstyrelsen er, at der kan være mulighed for at dispensere fra gældende regler, hvis ganske særlige forhold taler for det. Det vil dog i alle tilfælde bero på en konkret vurdering fra Lægemiddelstyrelsens side, der i hvert enkelt tilfælde vil tage stilling til, om der kan dispenseres fra reglerne.

Tag kontakt til sekretariatet

Hvis du bliver opmærksom på en konkret mangelsituation for veterinære lægemidler, som du mener, er forårsaget af COVID-19, og som kan løses ved, at du kan opsplitte andre lægemidler og/eller pakningsstørrelser, skal du kontakte DDDs sekretariatsmedarbejder Karin Melsen km@ddd.dk med cc Lone Sønnichsen ls@fsek.dk, hvorefter sekretariatet vil forestå en evt. videre kontakt til Lægemiddelstyrelsen.

Ovenstående er ikke en afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen, og der er ikke dispenseret fra bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt.