Gå til sidens indhold

Vi ses til marts

Coronasituationen aflyste generalforsamlingerne i DDD, men arbejdet i foreningen fortsætter. Generalforsamlingerne er skubbet til 12.-13. marts næste år.

- Coronakrisen forhindrede, at vi kunne gennemføre årsmødet, og desværre var det nødvendigt i sidste øjeblik også at aflyse generalforsamlingerne, men vi kommer ikke til at snyde medlemmerne for nogle visioner og nogle arbejdsplaner for, hvad vi vil arbejde med i det næste halve år, sagde DDDs formand, Hanne Knude Palshof, da hovedbestyrelsen var samlet til bestyrelsesmøde fredag den 2. oktober.

Også bestyrelserne for ADO, DA og faggrupper havde glædet sig til at møde medlemmerne i Nyborg og til at fortælle om de mange aktiviteter og initiativer, der er sat i søen og er undervejs.

Et af de emner, der stod højt på hovedbestyrelsens generalforsamlingsdagsorden, er arbejdet med DDDs styrkede grundfortælling. Det er et visionært projekt, der som en løftestang skal være med til at skærpe retningen for arbejdet i DDD, skabe fælles udvikling og et klarere billede i omverdenen af, hvem DDD er.   

- Jeg er stolt af DDDs nye grundfortælling, hvor vi har indkredset vores DNA og gentænkt, hvad det er, vi vil med DDD. Det er klare og ambitiøse pejlemærker, der skal binde os sammen og gøre os endnu stærkere. Alt det havde jeg set frem til at fortælle om på generalforsamlingen, men arbejdet stopper ikke, fordi vi var forhindret i at mødes. Vi er i fuld gang med at få implementeret den nye grundfortælling, så den skabe handling og synlig værdi for medlemmerne, siger DDD-formanden og føjer til, at der kommer en præsentation af grundfortællingen i næste nummer af DVT. 

I samme nummer kommer der en præsentation af hovedbestyrelsens arbejdsplan for det næste halve år.

Nye generalforsamlinger i marts

Hovedbestyrelsen har besluttet at skubbe generalforsamlingerne til afholdelse fredag den 12. og lørdag den 13. marts 2021 på Hotel Nyborg Strand. De nye generalforsamlinger er ordinære generalforsamlinger, og de skal derfor indkaldes på samme måde og efter samme frister, som vedtægterne foreskriver - blot forskubbet.

De gamle forslag til dagsordenen, der var indkommet til de ikke afholdte generalforsamlinger, vil blive behandles på de nye generalforsamlinger.

Da generalforsamlingerne skal indkaldes på ny, er der åbnet mulighed for, at man til marts også kan deltage virtuelt i generalforsamlingerne og både bidrage til debatten og stemme. Det sikrer, at vi ikke igen havner i en situation, hvor COVID-19 spænder ben for gennemførelse af generalforsamlingerne.